ID zawodnika: 96610
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Julia WINOGRODZKA
imię : Julia
nazwisko : WINOGRODZKA
rok ur. (kategoria) : 2004 (U20)
płeć : Kobieta
klub : UKS Czapla Białe Błota

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.72 (+0.2)   2016-07-26   Chojnice  U14
  13.36 (+1.0)   2017-07-27   Chojnice  U14
  12.82 (+1.9)   2018-07-24   Toruń  U16
  12.91 (+1.1)   2019-05-31   Piaseczno  U16
  12.82 (+1.0)   2020-08-19   Wałcz  U18
  12.47 (-0.7)   2021-08-10   Wałcz  U18
  12.79 (+1.7)   2022-08-28   Białe Błota  U20

  200 m wykres

  28.46 (+1.5)   2016-07-26   Chojnice  U14
  27.76 (-0.3)   2017-07-29   Poznań  U14
  26.85 (+1.4)   2018-07-21   Chojnice  U16
  26.95 (-0.2)   2019-06-01   Włocławek  U16
  26.70 (+1.1)   2020-07-19   Bydgoszcz  U18
  25.74 (+0.9)   2021-08-10   Wałcz  U18
  26.55 (+1.8)   2022-08-28   Białe Błota  U20

  300 m wykres

  42.04   2020-07-12   Stretford (GBR)  U18

  80 pł wykres

  12.19 (+0.6)   2017-09-17   Włocławek  U14
  12.09 (+0.7)   2018-09-23   Bełchatów  U16
  11.83 (-0.5)   2019-09-22   Tarnów  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  15.04 (+1.0)   2019-06-15   Gdańsk  U16
  14.34 (+1.9)   2020-08-20   Warszawa  U18
  13.89 (+2.0)   2021-07-30   Włocławek  U18

  100 m pł wykres

  15.15 (-1.6)   2020-08-16   Płock  U18
  14.65 (+0.7)   2021-08-27   Spała  U18

  200 m pł wykres

  31.41 (+1.6)   2017-09-17   Włocławek  U14
  29.52 (0.0)   2019-09-15   Słupsk  U16

  400 m pł K wykres

  63.95   2020-09-18   Radom  U18

  W dal wykres

  4.64 (+0.3)   2016-07-26   Chojnice  U14
  5.17 (+1.1)   2017-09-30   Białogard  U14
  5.45 (+2.0)   2018-09-22   Bełchatów  U16
  5.58 (+1.8)   2019-07-07   Middlesbrough (GBR)  U16
  5.42 (+0.1)   2020-08-19   Wałcz  U18
  5.59 (+1.2)   2021-09-12   Kołobrzeg  U18

  W dal strefa wykres

  4.85   2016-06-19   Łódź  U14
  5.35   2017-06-17   Łódź  U14

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.10459399223328 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl