ID zawodnika: 9815 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Paweł FAJDEK
imię : Paweł
nazwisko : FAJDEK
rok ur. (kategoria) : 1989 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (4) wykres

  12.86   2006-08-31   Wrocław  U18

  Kula (5) wykres

  11.90   2005-06-11   Poznań  U18
  11.68   2006-05-27   Wrocław  U18

  Kula (6) wykres

  11.78   2007-06-16   Zamość  U20
  14.26   2008-08-30   Słubice  U20

  Dysk (1.5) wykres

  39.91   2005-05-07   Wrocław  U18
  41.14   2006-05-27   Wrocław  U18

  Młot (5) wykres

  36.29   2003-09-12   Słubice  U16
  53.49   2004-07-17   Poznań  U16
  62.79   2005-07-24   Warszawa  U18
  69.97   2006-07-27   Łódź  U18

  Młot (6) wykres

  51.55   2005-05-02   Żarów  U18
  60.17   2006-08-19   Jablonec CZE  U18
  68.32   2007-06-16   Zamość  U20
  75.31   2008-07-12   Bydgoszcz  U20

  Młot (7.26) wykres

  64.58   2008-09-06   Zamość  U20
  72.36   2009-09-05   Kraków  U23
  76.07   2010-09-04   Kraków  U23
  78.54   2011-07-17   Ostrava (CZE)  U23
  81.39   2012-06-05   Montreuil (FRA)  Sen
  82.27   2013-08-21   Dubnica nad Váhom (SVK)  Sen
  83.48   2014-08-23   Warszawa  Sen
  83.93   2015-08-09   Szczecin  Sen
  82.47   2016-08-28   Warszawa  Sen
  83.44   2017-06-27   Ostrava (CZE)  Sen
  81.14   2018-07-02   Székesfehérvár (HUN)  Sen
  80.88   2019-08-03   Władysławowo (Cetniewo)  Sen
  79.81   2020-09-06   Chorzów  Sen
  82.98   2021-05-30   Chorzów  Sen
  81.98   2022-07-16   Oregon (Eugene)  Sen
  76.42   2023-05-28   Forbach (FRA)  Sen

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0310171 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl