ID zawodnika: 99093
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Piotr ZIELIŃSKI
imię : Piotr
nazwisko : ZIELIŃSKI
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : MKS Tomaszów Mazowiecki

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.50 (+0.1)   2017-09-17   Łódź  U16

  400 m wykres

  57.98   2019-06-15   Piotrków Trybunalski  U18

  600 m wykres

  1:49.58   2016-09-18   Łódź  U16
  1:39.23   2017-06-28   Aleksandrów Łódzki  U16

  800 m wykres

  2:18.58   2017-09-16   Piotrków Trybunalski  U16
  2:01.51   2018-09-09   Piotrków Trybunalski  U18
  2:06.75   2020-08-22   Aleksandrów Łódzki  U20

  1000 m wykres

  3:20.80   2016-09-11   Piotrków Trybunalski  U16
  2:59.91   2017-09-02   Aleksandrów Łódzki  U16
  2:55.90   2018-04-28   Kielce  U18
  2:45.70   2019-09-15   Łódź  U18
  2:42.89   2020-07-04   Łódź  U20
  2:43.08   2021-10-07   Piaseczno  U20
  2:38.91   2022-05-07   Sieradz  U23

  1500 m wykres

  5:15.93   2017-06-24   Łódź  U16
  4:30.61   2018-09-30   Łódź  U18
  4:30.37   2019-09-07   Łódź  U18
  4:29.45   2021-09-11   Łódź  U20

  2000 m wykres

  7:14.19   2016-09-10   Łódź  U16
  6:49.45   2017-09-09   Łódź  U16
  6:11.30   2021-05-15   Łódź  U20
  6:12.24   2022-09-25   Warszawa  U23

  3000 m wykres

  10:15.87   2018-05-13   Warszawa  U18
   9:19.34   2020-10-11   Radom  U20
   9:17.06   2022-05-29   Warszawa  U23

  5000 m wykres

  16:51.45   2021-09-23   Piaseczno  U20

  300 m pł wykres

  44.65   2021-08-29   Bełchatów  U20

  2000 m prz wykres

  7:00.52   2018-09-15   Łódź  U18
  6:35.68   2019-06-23   Warszawa  U18
  6:22.44   2020-09-20   Warszawa  U20
  6:41.94   2021-07-10   Bełchatów  U20

  3000 m prz wykres

  10:09.52   2022-07-30   Poznań  U23

  W dal wykres

  4.93 (+2.0)   2017-06-18   Aleksandrów Łódzki  U16
  4.94 (+2.0)   2019-06-08   Bełchatów  U18
  4.80 (+1.8)   2020-10-11   Radom  U20

  Oszczep (600) wykres

  28.15   2017-09-27   Rzeszów  U16

  bieg alpejski wykres

  33:04   2020-08-15   Wisła Łabajów  U20

  b.górski na krótkim dyst. wykres

  :16:08   2020-10-04   Krynki  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.033190011978149 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl