ID zawodnika: 99143
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Julia KORALEWSKA
imię : Julia
nazwisko : KORALEWSKA
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWFiS Gdańsk

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  29.69 (+0.6)   2022-05-22   Poznań  U23

  400 m wykres

  64.23   2017-05-20   Toruń  U16
  63.22   2020-07-26   Bydgoszcz  U20

  600 m wykres

  1:45.30   2016-09-04   Toruń  U16
  1:42.15   2017-09-03   Bydgoszcz  U16

  800 m wykres

  2:22.48   2017-05-13   Bydgoszcz  U16
  2:18.54   2018-05-12   Toruń  U18
  2:15.84   2019-05-18   Toruń  U18
  2:18.02   2020-08-09   Białe Błota  U20

  1000 m wykres

  3:15.83   2016-09-10   Bydgoszcz  U16
  3:05.85   2017-06-10   Chełmno  U16
  3:12.70   2018-07-21   Chojnice  U18
  2:59.60   2019-05-12   Toruń  U18

  1500 m wykres

  4:57.85   2018-09-22   Ostróda  U18
  4:32.81   2019-06-22   Białogard  U18
  4:33.67   2021-05-15   Warszawa  U20
  4:22.21   2022-06-05   Chorzów  U23

  2000 m wykres

  6:32.75   2020-08-25   Toruń  U20

  3000 m wykres

  10:37.80   2018-07-14   Białogard  U18
   9:44.49   2019-06-08   Gdańsk  U18
   9:57.15   2020-08-15   Gdańsk  U20
   9:47.75   2021-07-02   Lublin  U20
   9:43.98   2022-08-05   Győr (HUN)  U23

  5000 m wykres

  16:21.64   2022-06-11   Suwałki  U23

  10000 m wykres

  33:55.13   2022-04-23   Międzyrzecz  U23

  1500 m prz wykres

  5:11.80   2018-07-27   Chorzów  U18
  4:52.66   2019-07-10   Poznań  U18

  2000 m prz wykres

  6:43.64   2019-06-01   Włocławek  U18
  6:56.82   2020-09-20   Karpacz  U20
  6:46.61   2021-07-03   Lublin  U20
  6:34.14   2022-06-19   Białogard  U23

  3000 m prz wykres

  10:26.04   2021-06-24   Poznań  U20
  10:02.11   2022-07-30   Poznań  U23

  Przełaj wykres

  :07:50   2018-03-17   Żagań  U18
  :11:28   2019-03-23   Olszyna  U18
  :14:17   2021-12-12   Dublin-Fingal (IRL)  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.11816906929016 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl