ID zawodnika: 99190 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Łukasz ŻOK
imię : Łukasz
nazwisko : ŻOK
rok ur. (kategoria) : 2001 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : ALKS AJP Gorzów Wlkp.

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   6.93 (0.0)   2020-07-28   Toruń  U20

  100 m wykres

  12.23 (-0.3)   2016-09-03   Poznań  U16
  11.93 (+0.4)   2017-06-24   Poznań  U18
  11.08 (+0.7)   2018-07-27   Chorzów  U18
  10.74 (+0.9)   2019-06-01   Zamość  U20
  10.65 (+0.7)   2020-09-11   Radom  U20
  10.43 (+1.3)   2021-07-24   Suwałki  U23
  10.50 (+1.6)   2022-05-21   Poznań  U23
  10.39 (-0.1)   2023-06-04   Chorzów  U23

  200 m wykres

  22.18 (+0.1)   2018-07-28   Chorzów  U18
  21.75 (+0.3)   2019-06-14   Szczecinek  U20
  21.23 (+0.6)   2020-08-19   Wałcz  U20
  20.84 (-1.3)   2021-07-25   Suwałki  U23
  20.78 (-1.0)   2022-08-18   Monachium (GER)  U23
  20.94 (-1.7)   2023-05-21   Poznań  U23

  300 m wykres

  34.54   2020-06-19   Słubice  U20
  33.59   2021-05-09   Słubice  U23

  400 m wykres

  52.29   2018-09-01   Poznań  U18
  51.01   2020-10-02   Słubice  U20

  W dal wykres

  6.21 (+0.3)   2016-09-21   Września  U16
  6.15 (+0.8)   2017-06-17   Białogard  U18
  6.46 (+1.8)   2018-05-19   Poznań  U18

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.058212 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl