ID zawodnika: 99842 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Damian SOBÓL
imię : Damian
nazwisko : SOBÓL
rok ur. (kategoria) : 2003 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS UWM Olsztyn

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   7.36 (-0.4)   2019-08-31   Toruń  U18

  100 m wykres

  13.49 (-0.1)   2016-09-18   Lubawa  U14
  12.21 (+2.0)   2017-06-11   Warszawa  U16
  11.60 (-0.3)   2018-09-08   Ciechanów  U16
  11.20 (+1.0)   2019-06-05   Łomża  U18
  10.93 (+0.6)   2020-08-30   Warszawa  U18
  10.73 (+0.5)   2021-06-19   Płock  U20
  10.73 (-0.3)   2022-07-07   Radom  U20
  10.90 (-0.4)   2023-05-20   Warszawa  U23

  150 m wykres

  17.51   2018-08-26   Ostróda  U16
  16.98   2019-05-01   Działdowo  U18

  200 m wykres

  23.19 (+0.8)   2018-09-16   Białystok  U16
  22.50 (-0.3)   2019-06-05   Łomża  U18
  21.85 (+1.5)   2020-08-08   Gdańsk  U18
  21.36 (-0.3)   2021-06-19   Płock  U20
  21.42 (+1.1)   2022-06-16   Toruń  U20
  21.62 (-0.8)   2023-05-20   Warszawa  U23

  300 m wykres

  38.01   2017-08-30   Sopot  U16
  36.42   2018-09-08   Ciechanów  U16
  35.72   2019-08-28   Ostróda  U18
  34.78   2020-10-04   Warszawa  U18
  34.74   2021-05-01   Olsztyn  U20
  34.36   2022-05-15   Suwałki  U20

  400 m wykres

  50.07   2020-07-26   Olsztyn  U18

  600 m wykres

  1:31.99   2017-08-26   Toruń  U16

  110 m pł MŁ wykres

  18.93 (-2.0)   2017-09-13   Warszawa  U16

  300 m pł wykres

  44.73   2017-09-17   Lubawa  U16

  Wzwyż wykres

  1.45   2017-09-14   Warszawa  U16

  Kula (5) wykres

   7.34   2017-09-13   Warszawa  U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.1280191 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl