ID zawodnika: 10265 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Adam LISIAK
imię : Adam
nazwisko : LISIAK
rok ur. (kategoria) : 1990 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : CWZS Zawisza Bydgoszcz SL

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP: Kraków   2015 (Sen)
Tyczka 6 5.10
  MP: Toruń   2013 (Sen)
Tyczka NM
  MP: Bielsko-Biała   2012 (U23)
Tyczka 5 4.70
  MP U23: Radom   2012 (U23)
Tyczka 2 5.10
  MP: Bydgoszcz   2011 (U23)
Tyczka 7 4.90
  MP U23: Gdańsk   2011 (U23)
Tyczka 3 4.90
  MP: Bielsko-Biała   2010 (U23)
Tyczka 4 5.00
  MP U23: Kraków   2010 (U23)
Tyczka 3 4.90
  ME U20: Nowy Sad (SRB)   2009 (U20)
Tyczka 6 4.95
Tyczka 4eB 4.95
  MP: Bydgoszcz   2009 (U20)
Tyczka 6 5.10
  MP U20: Słupsk   2009 (U20)
Tyczka 2 4.90
  MP: Szczecin   2008 (U20)
Tyczka 7 4.80
  MP U20: Toruń   2008 (U20)
Tyczka 1 4.80
  OOM: Szczecin   2007 (U18)
Tyczka 1 4.50
Tyczka 1e2 3.80
  OOM: Łódź   2006 (U18)
Tyczka 9=F 4.00
Tyczka 1e1 4.00
  MP U16: Świecie   2004 (U16)
Tyczka 12 2.80

  INDOOR

  HMP: Toruń   2015 (Sen)
Tyczka 4 5.30
  HMP: Spała   2013 (Sen)
Tyczka 4 5.30
  HMP: Spała   2012 (U23)
Tyczka 8 4.90
  HMP: Spała   2011 (U23)
Tyczka 4 4.90
  HMP U20 U18: Spała   2009 (U20)
Tyczka 1 5.11
  HMP U20 U18: Spała   2008 (U20)
Tyczka 5 4.50

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 1.3692479 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl