ID zawodnika: 102836 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Julia ŚCISŁOWSKA
imię : Julia
nazwisko : ŚCISŁOWSKA
rok ur. (kategoria) : 2003 (U23)
płeć : Kobieta
klub : KS SMS Szklarska Poręba

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP: Gorzów Wielkopolski   2023 (U23)
800 m 3e3 (12) 2:10.77
1500 m 7s1 (7) 4:24.31
  MP U23: Włocławek   2023 (U23)
800 m 3s1 (3) 2:08.85
1500 m 2s1 (2) 4:31.61
  MP U20 5000m: Piaseczno   2022 (U20)
5000 m 1 17:19.82
  ME przełaj: Dublin-Fingal (IRL)   2021 (U20)
Przełaj 45b3 (Dr 11) :14:27
  ME U20: Tallinn (EST)   2021 (U20)
1500 m 10 4:24.69
1500 m 8e2 (8) 4:23.21
  MP U20 przełaj: Tomaszów Lubelski   2021 (U20)
Przełaj 1b1 :07:18
  MP U20: Lublin   2021 (U20)
800 m 1 2:14.37
800 m 1e3 (7) 2:17.40
1500 m 1s1 (1) 4:27.81
  MP w sztafetach: Łódź   2020 (U18)
4x400 m MIX DNF
4x800 m MIX 1s1 (1) 8:40.71
  MP U18 przełaj: Kwidzyn   2020 (U18)
Przełaj 1b1 :05:56
  MP U18: Radom   2020 (U18)
1500 m 1s1 (1) 4:37.03
  MP b.alpejski: Międzygórze   2019 (U18)
bieg alpejski DNF
  MP b.anglosaski: Ustrzyki Dolne   2019 (U18)
bieg anglosaski 2b3 (2) 33:41
  MP U20 U18 przełaj: Olszyna   2019 (U18)
Przełaj 27b3 :13:12
  OOM: Poznań   2019 (U18)
3000 m 7s1 (7) 10:23.79
  MP U16: Bełchatów   2018 (U16)
2000 m 13s1 (20) 7:17.08

  INDOOR

  HMP: Toruń   2023 (U23)
1500 m 6s1 (6) U23(1) 4:23.75
3000 m 9s1 (9) U23(4) 9:35.66
  HMP U20: Rzeszów   2022 (U20)
1500 m 1s1 (1) 4:34.34
  HMP U18: Toruń   2020 (U18)
1000 m DNF

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 1.95509 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl