ID zawodnika: 110586
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Aleksandra KRAWCZYK
imię : Aleksandra
nazwisko : KRAWCZYK
rok ur. (kategoria) : 2003 (U23)
płeć : Kobieta
klub : KS Warszawianka W-wa

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MPwielob U20: Warszawa   2022 (U20)
7-bój 3 4657
  MP U20: Radom   2022 (U20)
100 m 8 12.43 (-1.4)
100 m 2e3 (8) 12.21 (+0.9)
  MPwielob U20 i U16: Łódź   2021 (U20)
7-bój 4 4982
  MP U20: Lublin   2021 (U20)
W dal 3 6.10 (-0.5)
W dal 2e1 (4) 5.68 (+1.8)
  MP U18: Radom   2020 (U18)
7-bój J MŁ 1 4886
  OOM: Poznań   2019 (U18)
7-bój J MŁ 4 4492
  MPwielob: Suwałki   2018 (U16)
5-bój K MŁ 3 2742
  MP U16: Bełchatów   2018 (U16)
80 pł 8 12.28
80 pł 2e4 (6) 12.08

  INDOOR

  HMP: Toruń   2022 (U20)
W dal 12 5.64
60 m pł K 5e1 (13) 8.55
  HMP U20: Rzeszów   2022 (U20)
5-bój 2 3861
  HMP: Toruń   2021 (U20)
5-bój 5 3683
  HMP U20: Toruń   2021 (U20)
5-bój 3 3679
  HMP U20 U18: Toruń   2019 (U18)
5-bój J MŁ 4 3173

Domtel-Sport 2013-2022
Generowanie strony - 1.2887899875641 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl