ID zawodnika: 13321 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Izabela MIKOŁAJCZYK
imię : Izabela
nazwisko : MIKOŁAJCZYK
rok ur. (kategoria) : 1990 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KS Warszawianka W-wa

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MPwielob: Kraków   2019 (Sen)
7-bój 5 4861
  MPwielob: Suwałki   2018 (Sen)
7-bój 2 5556
  MPwielob Sen i U20: Kraków   2017 (Sen)
7-bój 1 5895
  MPwielob Sen i U20: Warszawa   2016 (Sen)
7-bój 1 5720
  MP: Kraków   2015 (Sen)
Wzwyż 2 1.86
W dal 7 5.98 (+1.0)
  MPwielob Sen i U20: Kraków   2015 (Sen)
7-bój 1 5823
  ME: Helsinki (FIN)   2012 (U23)
Wzwyż 9eA (18) 1.83
  MP: Bielsko-Biała   2012 (U23)
Wzwyż 1 1.89
  MPwielob: Białogard   2012 (U23)
7-bój 1 5968
  MP U23: Radom   2012 (U23)
200 m 7s2 (9) 25.16 (+0.9)
Wzwyż 1 1.82
W dal 3 6.03 (+1.6)
  ME U23: Ostrava (CZE)   2011 (U23)
7-bój 10 5729
  MP: Bydgoszcz   2011 (U23)
W dal 8 5.76 (+0.3)
  MPwielob: Toruń   2011 (U23)
7-bój 3 5435
  MP: Bielsko-Biała   2010 (U23)
Wzwyż 13 1.70
  MPwielob: Opole   2010 (U23)
7-bój 1 5305
  MP U23: Kraków   2010 (U23)
7-bój 2 5146
  MPwielob: Piła   2009 (U20)
7-bój 2 4983
  MP U20: Słupsk   2009 (U20)
100 m pł 7 15.02 (-0.8)
100 m pł 2e1 14.99 (+1.1)
  MP U20: Toruń   2008 (U20)
Wzwyż 61 1.70
  OOM: Szczecin   2007 (U18)
200 m 6s3 26.89 (+2.5)
800 m 9s1 2:36.06
100 m pł J MŁ 5s3 15.16 (+1.9)
Wzwyż 1s2 1.62
W dal 6s1 5.24 (+1.0)
Kula (4) 9s2 8.68
Oszczep (600) 8s1 31.09
7-bój J MŁ 7 4486
  OOM: Łódź   2006 (U18)
200 m 1s2 27.03 (-0.5)
800 m 6s2 2:37.56
Wzwyż 6s2 1.45
W dal 4s2 4.98 (+1.3)
Kula (4) 21s2 6.95
Oszczep (600) 9s1 29.97

  INDOOR

  HMP: Toruń   2020 (Sen)
5-bój 3 4042
  HMP: Toruń   2019 (Sen)
5-bój 4 4051
  HMP: Toruń   2018 (Sen)
Wzwyż 4 1.73
W dal 9 5.58
5-bój 2 4148
  HMP: Spała   2013 (Sen)
Wzwyż 3 1.86
  HMP: Spała   2012 (U23)
Wzwyż 12 1.70
5-bój 1 4083
  HMP: Spała   2011 (U23)
Wzwyż 11 1.70
5-bój 3 3882
  HMP U20 U18: Spała   2009 (U20)
5-bój 1 3527
  HMP U20 U18: Spała   2008 (U20)
Wzwyż 5 1.62
  HMP U20 U18: Spała   2007 (U18)
5-bój J MŁ 5 3163

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 1.49757 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl