ID zawodnika: 15124
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Paulina KACZYŃSKA
imię : Paulina
nazwisko : KACZYŃSKA
rok ur. (kategoria) : 1991 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : WMLKS Pomorze Stargard

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP 10km: Poznań   2021 (Sen)
10 km 1 33:23
  MP półmaraton: Bydgoszcz   2021 (Sen)
Półmaraton 2 1:13:56
  MP SEN U23 10 000: Goleniów   2021 (Sen)
10000 m 12s1 (12) 34:35.40
  MP 10km: Poznań   2020 (Sen)
10 km 4 33:36
  MP SEN U23 10 000: Karpacz   2020 (Sen)
10000 m 7s1 (7) 35:06.71
  MP SEN U23 przełaj: Kwidzyn   2020 (Sen)
Przełaj 1b1 :12:42
  MP 5 000: Sieradz   2019 (Sen)
5000 m 2s1 (2) 15:57.74
  MP SEN U23 10 000: Białogard   2019 (Sen)
10000 m 1s1 (1) 32:53.65
  MP przełaj: Olszyna   2019 (Sen)
Przełaj 3b2 :31:06
  MP półmaraton: Piła   2018 (Sen)
Półmaraton 1 1:14:28
  MP: Lublin   2018 (Sen)
1500 m 3s1 (3) 4:17.13
5000 m 1s1 (1) 16:25.46
  MP 10 000: Łomża   2018 (Sen)
10000 m 2s1 (2) 33:29.05
  MP przełaj: Żagań   2018 (Sen)
Przełaj 7b1 :17:06
  MP: Białystok   2017 (Sen)
1500 m 3s1 (3) 4:22.70
5000 m 2s1 15:55.73
  MP przełaj: Żagań   2016 (Sen)
Przełaj 3b1 :17:24
  MP: Kraków   2015 (Sen)
1500 m 9 4:24.08
5000 m 4 15:59.25
  MP 10 000: Wieliczka   2015 (Sen)
10000 m 1s1 (1) 33:26.59
  MP przełaj: Iława   2015 (Sen)
Przełaj 5b5 :16:59
  MP U23 przełaj: Lubin   2013 (U23)
Przełaj 5 :12:53
  MP: Bielsko-Biała   2012 (U23)
5000 m 13 17:06.75
3000 m prz 7 10:53.58
  MP U23 10 000: Pasłęk   2012 (U23)
10000 m 3 35:52.39
  MP U23: Radom   2012 (U23)
5000 m 6 17:17.32
3000 m prz 3 10:33.24
  MP U23 10 000: Białe Błota   2011 (U23)
10000 m 8 37:58.99
  MP U23: Gdańsk   2011 (U23)
3000 m prz 8 11:33.66
  MP U23 5 000m: Olecko   2011 (U23)
5000 m 8s1 (7) 17:27.41
  MP U20: Białystok   2010 (U20)
3000 m 10 10:28.67
5000 m 6 17:59.06
  MP U20: Słupsk   2009 (U20)
2000 m prz 3 7:02.26
  OOM: Szczecin   2007 (U18)
2000 m prz 3 7:16.99

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 1.6081931591034 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl