ID zawodnika: 22994
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Michał KRAWCZYK
imię : Michał
nazwisko : KRAWCZYK
rok ur. (kategoria) : 1992 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Warszawa

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MPwielob Sen i U23: Warszawa   2021 (Sen)
10-bój 7 6010
  MPwielob: Łódź   2020 (Sen)
10-bój 5 6323
  MP: Włocławek   2020 (Sen)
110 m pł 5e2 (9) 15.88 (-2.0)
  DMEwielob: Ribeira Brava (POR)   2019 (Sen)
10-bój 14 6981
  MP: Radom   2019 (Sen)
110 m pł 4e2 (9) 15.15 (+2.2)
Tyczka NM
  MPwielob: Kraków   2019 (Sen)
10-bój 4 7100
  MPwielob: Suwałki   2018 (Sen)
10-bój DNF
  MP: Białystok   2017 (Sen)
110 m pł 8 15.36 (+0.2)
110 m pł 3e1 (8) 15.18 (-0.6)
4x400 m 7s1 3:20.61
  MPwielob Sen i U20: Kraków   2017 (Sen)
10-bój 3 6721
  MP: Bydgoszcz   2016 (Sen)
110 m pł 8e1 (17) 15.70 (-0.6)
  MPwielob Sen i U20: Warszawa   2016 (Sen)
10-bój 2 7057
  MP: Kraków   2015 (Sen)
110 m pł 6e1 (16) 15.04 (+0.4)
  MPwielob Sen i U20: Kraków   2015 (Sen)
10-bój 2 6953
  MPwielob Sen i U20: Zgorzelec   2014 (U23)
10-bój 5 6469
  MP U23: Inowrocław   2014 (U23)
Tyczka 5 4.20
4x400 m 8s1 (9) 3:28.14
  MPwielob U23: Szczecin   2014 (U23)
10-bój 2 6606
  MP: Toruń   2013 (U23)
10-bój 6 6377
  MPwielob U23 i U20: Opole   2013 (U23)
10-bój 2 6107
  MP U23: Bydgoszcz   2013 (U23)
110 m pł 7e2 (13) 15.99 (-1.8)
Tyczka 8 3.90
  MPwielob U23: Warszawa   2012 (U23)
10-bój 5 6473
  MP: Bielsko-Biała   2012 (U23)
110 m pł 5e3 (16) 15.52 (+1.5)
  MPwielob: Białogard   2012 (U23)
10-bój 9 6236
  MPwielob: Toruń   2011 (U20)
10-bój JUN 2 6548
  MPwielob U23: Bydgoszcz   2011 (U20)
10-bój 7 5901
  MP U20: Toruń   2011 (U20)
110 m pł M (99.1) 6e1 (19) 14.96 (+3.3)
  MPwielob: Opole   2010 (U20)
10-bój JUN 4 6321
  OOM: Kraków   2009 (U18)
8-bój J MŁ 5 5113
  OOM: Bydgoszcz   2008 (U18)
100 m 7s2 11.82 (+1.2)
400 m 3s3 53.63
110 m pł J MŁ 5s1 15.12 (+1.5)
Wzwyż 9s1 1.73
W dal 7s2 5.84 (+3.6)
Kula (5) 2s2 14.01
Oszczep (700) 8s1 37.88
8-bój J MŁ 6 5204

  INDOOR

  HMP: Toruń   2021 (Sen)
7-bój 5 4990
  HMP: Toruń   2020 (Sen)
7-bój DNF
  HMP: Toruń   2019 (Sen)
7-bój 3 5123
  HMP: Toruń   2018 (Sen)
7-bój 8 4805
  HMP: Toruń   2017 (Sen)
7-bój 3 5292
  HMP: Toruń   2016 (Sen)
7-bój 1 5144
  HMPwielob: Spała   2015 (Sen)
7-bój 2 5287
  HMP: Sopot   2014 (U23)
7-bój 4 4792
  HMP: Spała   2013 (U23)
7-bój 5 4714
  HMP: Spała   2012 (U23)
7-bój 9 4761
  HMP U20 U18: Spała   2011 (U20)
7-bój JUN 3 4806
  HMP U20 U18: Spała   2010 (U20)
7-bój JUN 6 4454
  HMP U20 U18: Spała   2009 (U18)
7-bój J MŁ 2 4410

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 7.9781730175018 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl