ID zawodnika: 25190 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Marcin CIEPŁAK
imię : Marcin
nazwisko : CIEPŁAK
rok ur. (kategoria) : 1991 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : TL ROW Rybnik

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP 10km: Gdańsk   2022 (Sen)
10 km 10 32:59
  MP maraton: Dębno   2022 (Sen)
Maraton 5 2:28:50
  MP: Poznań   2021 (Sen)
3000 m prz 6s1 (6) 9:06.90
  MP SEN U23 10 000: Goleniów   2021 (Sen)
10000 m DNF
  MP maraton: Olesno   2020 (Sen)
Maraton DNF
  MP SEN U23 10 000: Karpacz   2020 (Sen)
10000 m 18s1 (19) 31:37.73
  MP: Włocławek   2020 (Sen)
5000 m DNF
3000 m prz 7s1 (7) 9:27.18
  MP: Radom   2019 (Sen)
3000 m prz 6s1 (6) 9:11.91
  MP 5000: Sieradz   2019 (Sen)
5000 m 10s1 (10) 15:27.90
  MP: Lublin   2018 (Sen)
5000 m DNF
3000 m prz 5s1 (5) 9:13.68
  MP 10 000: Łomża   2018 (Sen)
10000 m 20s2 (25) 32:16.65
  MP maraton: Warszawa   2018 (Sen)
Maraton 9 2:34:13
  MP: Białystok   2017 (Sen)
5000 m 13s1 (13) 14:45.24
3000 m prz 5s1 9:11.99
  MP 10 000: Rybnik   2017 (Sen)
10000 m 20s1 (25) 31:34.88
  MP przełaj: Jelenia Góra   2017 (Sen)
Przełaj 22b1 :12:45
  MP półmaraton: Piła   2016 (Sen)
Półmaraton DNF
  MP: Bydgoszcz   2016 (Sen)
5000 m 17s1 (17) 14:57.43
3000 m prz 8s1 (8) 9:31.04
  MP 10 000: Białogard   2016 (Sen)
10000 m DNF
  MP: Kraków   2015 (Sen)
5000 m 15 15:05.69
3000 m prz 6 9:08.73
  MP 10 000: Wieliczka   2015 (Sen)
10000 m 13s2 (13) 30:59.64
  MP przełaj: Iława   2015 (Sen)
Przełaj 25b5 :12:31
  MP przełaj: Kraków   2014 (Sen)
Przełaj 9b3 :11:55
  MP: Szczecin   2014 (Sen)
5000 m 10 14:49.41
3000 m prz 6 9:03.19
  MP: Toruń   2013 (U23)
5000 m DNF
  MP U23 przełaj: Lubin   2013 (U23)
Przełaj 15 :18:17
  MP U23: Bydgoszcz   2013 (U23)
5000 m 14 15:08.19
3000 m prz 6 9:14.30
  MP U23 10 000: Sosnowiec   2013 (U23)
10000 m 20s1 (18) 33:00.11
  MP: Bielsko-Biała   2012 (U23)
3000 m prz 10 9:17.96
  MP U23: Radom   2012 (U23)
5000 m 10 14:54.72
3000 m prz 8 9:21.28
  MP: Bydgoszcz   2011 (U23)
3000 m prz DNF
  MP U23 10 000: Białe Błota   2011 (U23)
10000 m 10 33:45.35
  MP U23: Gdańsk   2011 (U23)
3000 m prz 9 9:19.08
  MP U20: Białystok   2010 (U20)
5000 m 5 15:30.99
3000 m prz 6 9:35.79
  MP U20: Słupsk   2009 (U20)
5000 m 15s1 15:52.06
  OOM: Bydgoszcz   2008 (U18)
3000 m 20 9:49.54

  INDOOR

  HMP: Toruń   2017 (Sen)
3000 m 8s1 (8) 8:35.70

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 1.8034301 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl