ID zawodnika: 28575 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Paweł BASAŁYGO
imię : Paweł
nazwisko : BASAŁYGO
rok ur. (kategoria) : 1995 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : AZS KU Politechniki Opolskiej Opole

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MPwielob Sen i U23: Warszawa   2022 (Sen)
10-bój 5 5975
  MP: Poznań   2021 (Sen)
W dal NM
  MP w sztafetach: Łódź   2020 (Sen)
4x200 m DQ
  MP: Włocławek   2020 (Sen)
W dal 13 6.77 (+0.3)
  MPwielob: Kraków   2019 (Sen)
10-bój 7 5477
  MPwielob: Suwałki   2018 (Sen)
10-bój 8 6133
  MPwielob Sen i U20: Kraków   2017 (U23)
10-bój 4 6697
  MPwielob Sen i U20: Kraków   2015 (U23)
10-bój 6 6557
  MPwielob U23: Warszawa   2015 (U23)
10-bój 6 1166
  MP U23: Białystok   2015 (U23)
W dal 8 6.99 (+0.5)
  MPwielob Sen i U20: Zgorzelec   2014 (U20)
10-bój JUN 2 6548
  MP U20: Toruń   2014 (U20)
W dal 2 7.26 (+1.3)
W dal 2e2 (4) 7.09 (+1.8)
4x400 m 6s2 3:26.40
  MPwielob U23 i U20: Opole   2013 (U20)
10-bój JUN 6 6093
  MP U20: Kraków   2013 (U20)
110 m pł M (99.1) 1fB 14.77 (-0.5)
110 m pł M (99.1) 4e1 (9) 14.81 (+1.1)
  OOM: Kraków   2012 (U18)
8-bój J MŁ 3 5442
4x400 m 6s1 3:30.74
  OOM: Płock   2011 (U18)
8-bój J MŁ 14 4503

  INDOOR

  HMP: Toruń   2023 (Sen)
7-bój 4 5045
  HMP: Toruń   2021 (Sen)
W dal 11 6.80
  HMP: Toruń   2020 (Sen)
W dal 11 6.45
  HMP: Toruń   2019 (Sen)
W dal 5 7.46
4x200 m 3s1 (7) 1:31.14
  HMP: Toruń   2018 (Sen)
7-bój DNF
  HMPwielob: Spała   2015 (U23)
7-bój DNF
  HMP U20 U18: Spała   2014 (U20)
7-bój JUN 4 4735
  HMP U20 U18: Spała   2012 (U18)
7-bój J MŁ 1 4158

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 1.4117339 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl