ID zawodnika: 32843
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
imię : Dominika
nazwisko : MOREK
rok ur. (kategoria) : 1996 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : BKS Bydgoszcz

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP: Poznań   2021 (Sen)
400 m 6e3 (17) 55.12
  MP: Radom   2019 (Sen)
200 m 4e3 (9) 24.26 (+2.6)
400 m 4e1 (13) 55.38
4x100 m 2s1 (6) 46.49
4x400 m 3s1 (3) 3:37.82
  MP: Lublin   2018 (U23)
200 m 4e3 (12) 24.59 (+0.6)
400 m 5e2 (9) 54.46
  MP w sztafetach: Suwałki   2018 (U23)
4x400 m 4s3 (4) 3:42.33
4x100 m DNF
  MP U23: Sieradz   2018 (U23)
200 m 1s1 (10) 25.08 (-1.6)
400 m 3s2 (8) 54.91
4x400 m 1s2 (1) 3:42.89
  MP: Białystok   2017 (U23)
200 m 3e1 (9) 24.58 (+0.4)
400 m 5e3 (12) 54.08
4x100 m DNF
4x400 m 4s1 3:41.30
  MP U23: Suwałki   2017 (U23)
200 m 1s3 (7) 25.36 (+0.6)
400 m 5s2 (5) 53.65
  MP: Bydgoszcz   2016 (U23)
400 m 5e3 (13) 54.26
4x100 m 6s1 (6) 47.65
4x400 m 5s1 (5) 3:45.97
  MP U23: Jelenia Góra   2016 (U23)
200 m 4s2 (7) 24.57 (+2.5)
400 m 1s2 (6) 54.77
4x400 m 1s1 (1) 3:42.28
  MP U20: Biała Podlaska   2015 (U20)
200 m 2fB 24.96 (+1.2)
200 m 3e1 (13) 25.25 (+0.3)
400 m 6 56.23
400 m 2e1 (6) 56.12
  MP U20: Toruń   2014 (U20)
200 m 3fB 25.34 (+1.7)
200 m 5e2 (16) 25.46 (+0.5)
400 m DNF
400 m 5e2 (13) 57.27
  OOM: Łódź   2013 (U18)
400 m 4 56.70
400 m 1e1 (2) 56.30
4x400 m 8s1 4:03.56
  OOM: Kraków   2012 (U18)
400 m 2fB 57.66
400 m 5e3 (15) 59.99
  MP U16: Kielce   2011 (U16)
300 m 5s3 (6) 41.86
  MP U16: Toruń   2010 (U16)
100 m 6e1 (16) 13.26 (-1.3)
300 m 3s2 (10) 42.15

  INDOOR

  HMP: Toruń   2019 (Sen)
4x200 m 1s1 (4) 1:38.74
  HMP: Toruń   2018 (U23)
200 m 3e1 (10) 25.01
400 m 2e2 (11) 54.79
  HMP: Toruń   2017 (U23)
200 m 5 24.91
200 m 2e3 (5) 24.70
400 m 2e2 (9) 54.68
4x200 m 1s1 (1) 1:39.52
  HMP: Toruń   2016 (U23)
4x400 m 2s1 (2) 3:43.71
  HMP U20 U18: Toruń   2015 (U20)
200 m DQ
200 m 3e2 (9) 25.90
  HMP U20 U18: Spała   2014 (U20)
400 m 2e3 (14) 60.98
  HMP U20 U18: Spała   2013 (U18)
200 m 4 26.62
200 m 1e4 (4) 26.09
  HMP U20 U18: Spała   2012 (U18)
300 m 1e3 (10) 43.00

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 9.0338840484619 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl