ID zawodnika: 35414 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Sylwester LEPIARZ
imię : Sylwester
nazwisko : LEPIARZ
rok ur. (kategoria) : 1993 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : LKB Rudnik

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP b.górski kr.: Ochotnica Dolna   2022 (Sen)
b.górski na krótkim dyst. 4 :36:03
  MP b.alpejski: Międzygórze   2022 (Sen)
bieg alpejski 1SEN 0:47:39
  MP b.anglosaski: Bielsko-Biała   2022 (Sen)
bieg anglosaski 1b1 (1) 0:43:10
  MP SEN U23 przełaj: Olesno   2022 (Sen)
Przełaj 10b2 :24:48
  MP b.górski kr.: Sobótka   2021 (Sen)
b.górski na krótkim dyst. 4 :26:32
  MP b.anglosaski: Bielsko-Biała   2021 (Sen)
bieg anglosaski 1b4 (1) 0:49:09
  MP SEN U23 przełaj: Tomaszów Lubelski   2021 (Sen)
Przełaj 17b2 :28:52
  MP b.górski kr.: Krynki   2020 (Sen)
b.górski na krótkim dyst. 2b4 (2) :29:56
  MP b.alpejski: Ludwikowice Kłodzkie   2020 (Sen)
bieg alpejski 2 40:05
  MP SEN U23 przełaj: Kwidzyn   2020 (Sen)
Przełaj 10b2 :25:16
  MP b.alpejski: Międzygórze   2019 (Sen)
bieg alpejski 1s1 (1) 50:59
  MP b.anglosaski: Ustrzyki Dolne   2019 (Sen)
bieg anglosaski 2b8 (2) 0:49:38
  MP U23 10 000: Zamość   2015 (U23)
10000 m 14 32:28.03
  MP U23 przełaj: Kraków   2014 (U23)
Przełaj 13b2 :25:30
  MP U23 przełaj: Lubin   2013 (U23)
Przełaj 12 :18:01
  MP U20: Białystok   2012 (U20)
1500 m 4s1 (4) 3:57.64
3000 m 1s2 (8) 8:36.77
  MP U20: Toruń   2011 (U20)
3000 m 6s1 (24) 8:58.61
5000 m 5s2 (19) 15:46.18
  OOM: Zielona Góra   2010 (U18)
3000 m 21 9:17.32

  INDOOR

  HMP U20 U18: Spała   2012 (U20)
3000 m 1s2 (8) 8:55.92
  HMP U20 U18: Spała   2011 (U20)
3000 m 5s2 (16) 9:18.20

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 1.5476549 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl