ID zawodnika: 47294
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Jacek CHOCHOROWSKI
imię : Jacek
nazwisko : CHOCHOROWSKI
rok ur. (kategoria) : 1996 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : AZS KU Politechniki Opolskiej Opole

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MPwielob Sen i U23: Warszawa   2022 (Sen)
10-bój 2 7260
  MPwielob Sen i U23: Warszawa   2021 (Sen)
10-bój 2 7388
  MPwielob: Łódź   2020 (Sen)
10-bój 2 7315
  MP: Włocławek   2020 (Sen)
W dal 5 7.42 (+0.2)
  DMEwielob: Ribeira Brava (POR)   2019 (Sen)
10-bój DNF
  MPwielob: Kraków   2019 (Sen)
10-bój 5 6617
  MPwielob: Suwałki   2018 (U23)
10-bój 3 7125
  MPwielob Sen i U20: Kraków   2017 (U23)
10-bój 2 7041
  MPwielob Sen i U20: Warszawa   2016 (U23)
10-bój 3 6795
  MP U23: Jelenia Góra   2016 (U23)
4x100 m 2s2 (5) 42.71
4x400 m 1s2 (3) 3:18.84
  MPwielob U23: Warszawa   2016 (U23)
10-bój 1 6795
  MPwielob Sen i U20: Kraków   2015 (U20)
10-bój JUN 3 6402
  MP U20: Biała Podlaska   2015 (U20)
110 m pł M (99.1) 6fB 15.03 (+0.9)
110 m pł M (99.1) 5e2 (15) 15.10 (-0.2)
  MPwielob Sen i U20: Zgorzelec   2014 (U20)
10-bój JUN 4 6145
  MP U20: Toruń   2014 (U20)
110 m pł M (99.1) 5fB 14.85 (+0.9)
110 m pł M (99.1) 5e4 (15) 15.01 (+0.5)
  OOM: Łódź   2013 (U18)
8-bój J MŁ 8 5003
  OOM: Kraków   2012 (U18)
8-bój J MŁ 13 4739
  MP U16: Kielce   2011 (U16)
Młot (5) 10 37.08

  INDOOR

  HMP: Toruń   2022 (Sen)
7-bój 2 5330
  HMP: Toruń   2021 (Sen)
7-bój 3 5536
  HMP: Toruń   2020 (Sen)
7-bój 3 5391
  HMP: Toruń   2019 (Sen)
7-bój 7 3845
4x200 m 3s1 (7) 1:31.14
  HMP: Toruń   2018 (U23)
7-bój 5 5155
  HMP: Toruń   2017 (U23)
7-bój 4 5106
  HMP: Toruń   2016 (U23)
7-bój 4 4689
  HMPwielob: Spała   2015 (U20)
7-bój JUN 4 4604
  HMP U20 U18: Spała   2013 (U18)
7-bój J MŁ 9 3819

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 1.0824129581451 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl