ID zawodnika: 54284 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Paulina LIGARSKA
imię : Paulina
nazwisko : LIGARSKA
rok ur. (kategoria) : 1996 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : SKLA Sopot

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MŚ: Budapest (HUN)   2023 (Sen)
7-bój DNF
  MP: Gorzów Wielkopolski   2023 (Sen)
100 m pł 5e1 (16) 14.39 (+0.4)
W dal 9 5.68 (+0.2)
  MŚ: Oregon (Eugene)   2022 (Sen)
7-bój 10 6093
  ME: Monachium (GER)   2022 (Sen)
7-bój 9 6090
  MPwielob Sen i U23: Warszawa   2022 (Sen)
7-bój 2 6241
  MP: Suwałki   2022 (Sen)
100 m pł 6e1 (16) 14.14 (+1.3)
Wzwyż 5 1.76
Oszczep (600) 7 48.33
  MPwielob Sen i U23: Warszawa   2021 (Sen)
7-bój 2 6028
  MPwielob: Łódź   2020 (Sen)
7-bój 1 5648
  MP: Włocławek   2020 (Sen)
Wzwyż 3 1.77
  UNI: Neapol (ITA)   2019 (Sen)
7-bój 6 5589
  DMEwielob: Ribeira Brava (POR)   2019 (Sen)
7-bój 3 5589
  MPwielob: Kraków   2019 (Sen)
7-bój 2 5638
  MP: Lublin   2018 (U23)
100 m pł 6e1 (12) 14.40 (+0.5)
W dal 6 6.07 (+1.6)
  MPwielob: Suwałki   2018 (U23)
7-bój 1 5845
  MP U23: Sieradz   2018 (U23)
100 m pł 4 14.18 (+0.5)
100 m pł 2e1 (3) 14.14 (+0.3)
Wzwyż 3 1.76
  ME U23: Bydgoszcz   2017 (U23)
7-bój 10 5585
  MPwielob Sen i U20: Kraków   2017 (U23)
7-bój 2 5473
  MPwielob Sen i U20: Warszawa   2016 (U23)
7-bój 2 5099
  MP U23: Jelenia Góra   2016 (U23)
100 m pł 6e2 (9) 14.95 (+3.7)
Wzwyż 8 1.65
Kula (4) 5 13.23
  MPwielob U23: Warszawa   2016 (U23)
7-bój 1 5099
  ME U20: Eskilstuna (SWE)   2015 (U20)
7-bój 8 5379
  MPwielob Sen i U20: Kraków   2015 (U20)
7-bój 2 5259
  MP U20: Biała Podlaska   2015 (U20)
Wzwyż 3 1.70
Wzwyż 1e1 (5) 1.60
  MPwielob Sen i U20: Zgorzelec   2014 (U20)
7-bój 1fB 5167
  MP U20: Toruń   2014 (U20)
Wzwyż 5 1.65
Wzwyż 2e1 (2) 1.65
  OOM: Łódź   2013 (U18)
7-bój J MŁ 3 4770

  INDOOR

  HMP: Toruń   2023 (Sen)
Kula (4) 5 14.00
  HMP: Toruń   2022 (Sen)
5-bój 2 4593
  HME: Toruń   2021 (Sen)
5-bój 7 4484
  HMP: Toruń   2021 (Sen)
5-bój 1 4353
  HMP: Toruń   2020 (Sen)
5-bój 1 4353
  HMP: Toruń   2019 (Sen)
5-bój 2 4285
  HMP: Toruń   2018 (U23)
Wzwyż 6 U23(3) 1.70
5-bój 3 U23(1) 4011
  HMP: Toruń   2017 (U23)
5-bój 4 3692
  HMP: Toruń   2016 (U23)
5-bój 3 3868
  HMPwielob: Spała   2015 (U20)
5-bój 1fB 3889
  HMP U20 U18: Spała   2014 (U20)
5-bój 4 3504
  HMP U20 U18: Spała   2013 (U18)
5-bój J MŁ 2 3464

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 2.227236 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl