ID zawodnika: 578 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Danuta WOSZCZEK
imię : Danuta
nazwisko : WOSZCZEK
rok ur. (kategoria) : 1978 (Masters)
płeć : Kobieta
klub : UKS Olimp Kozienice

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP b.górski kr.: Szczawnica   2023 (Masters)
b.górski na krótkim dyst. 12SEN 1:02:44
  MP Masters 3000m: Płock   2022 (Masters)
3000 m 1s40 10:53.73
  MP Masters przełaj: Tomaszów Lubelski   2021 (Masters)
Przełaj 21b1 K40(1) :12:13
  MP Masters: Olsztyn   2021 (Masters)
800 m 2s40 2:22.49
  MP: Poznań   2021 (Masters)
3000 m prz DNF
  MP b.górski kr.: Krynki   2020 (Masters)
b.górski na krótkim dyst. 3b4 (3) :37:34
  MP b.anglosaski: Ustrzyki Dolne   2019 (Masters)
bieg anglosaski 3b7 (3) 1:00:56
  MP: Lublin   2018 (Masters)
3000 m prz 11s1 (11) 11:32.76
  MP: Białystok   2017 (Masters)
3000 m prz 6s1 10:44.75
  MP: Bydgoszcz   2016 (Masters)
3000 m prz 8s1 (8) 10:50.26
  MP: Kraków   2015 (Masters)
3000 m prz 6 10:50.99
  MP: Bielsko-Biała   2012 (Sen)
3000 m prz 5 10:27.09
  MP: Bydgoszcz   2011 (Sen)
3000 m prz 9 10:26.83
  MP: Bielsko-Biała   2010 (Sen)
3000 m prz 6 10:41.59
  MP: Bydgoszcz   2009 (Sen)
3000 m prz 5 10:38.05
  MP: Poznań   2007 (Sen)
3000 m prz 7 10:38.80
  MP: Bydgoszcz   2006 (Sen)
3000 m prz 6 10:27.00
  MP: Biała Podlaska   2005 (Sen)
3000 m prz 5 10:30.70

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 2.2509911 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl