ID zawodnika: 58313
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Patryk BARAN
imię : Patryk
nazwisko : BARAN
rok ur. (kategoria) : 1998 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : AZS-AWFiS Gdańsk

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MPwielob Sen i U23: Warszawa   2022 (Sen)
10-bój 8 4973
  MP: Suwałki   2022 (Sen)
Tyczka 12 4.70
  MPwielob Sen i U23: Warszawa   2021 (Sen)
10-bój 4 7047
  MP U23: Sieradz   2018 (U23)
Tyczka 1 4.80
  ME U20: Grosseto (ITA)   2017 (U20)
10-bój JUN 8 7538
  MPwielob Sen i U20: Kraków   2017 (U20)
10-bój JUN 1 7393
  MP U20: Toruń   2017 (U20)
Tyczka 1 4.60
  MŚ U20: Bydgoszcz   2016 (U20)
10-bój JUN 15 7225
  MPwielob Sen i U20: Warszawa   2016 (U20)
10-bój JUN 1 7248
  MP U20: Suwałki   2016 (U20)
Tyczka 2 4.50
  MŚ U18: Cali (COL)   2015 (U18)
10-bój J MŁ 7 7183
  OOM: Łódź   2015 (U18)
110 m pł J MŁ 3 14.35 (-0.9)
110 m pł J MŁ 1e1 (1) 14.34 (-0.6)
W dal 1 6.98 (-1.0)
W dal 1e1 (1) 6.80 (+2.1)
  OOM: Wrocław   2014 (U18)
110 m pł J MŁ DNF
Wzwyż 5 1.95
Wzwyż 1e2 (1) 1.90
  MP U16: Radom   2013 (U16)
6-bój M MŁ 1 3860
  MP U16: Słubice   2012 (U16)
6-bój M MŁ 6 3087

  INDOOR

  HMP: Toruń   2022 (Sen)
7-bój DNF
  HMP: Toruń   2021 (Sen)
7-bój 4 5277
  HMP: Toruń   2018 (U23)
7-bój 1 5661
  HMP U20 U18: Toruń   2017 (U20)
Tyczka 3 4.40
60 m pł M (99.1) 7 8.27
60 m pł M (99.1) 3e2 (5) 8.19
  HMP U20 U18: Spała   2016 (U20)
7-bój JUN 1 5389
  HMPwielob: Spała   2015 (U18)
7-bój J MŁ 1 5427
  HMP U20 U18: Toruń   2015 (U18)
60 m pł M J Mł 2 7.95
60 m pł M J Mł 1e1 (2) 8.00
  HMP U20 U18: Spała   2014 (U18)
7-bój J MŁ 2 4823

Domtel-Sport 2013-2022
Generowanie strony - 1.6075220108032 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl