ID zawodnika: 68204 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Adam KOŁODZIEJ
imię : Adam
nazwisko : KOŁODZIEJ
rok ur. (kategoria) : 2001 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : MUKS Wisła Junior Sandomierz

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP SEN U23 10 000: Olkusz   2023 (U23)
10000 m 5s1 (5) U23(2) 30:25.53
  MP: Suwałki   2022 (U23)
3000 m prz 3s1 (3) 8:53.20
  MP SEN U23 10 000: Międzyrzecz   2022 (U23)
10000 m 4s1 (4) U23(1) 29:33.08
  MP U23: Poznań   2022 (U23)
3000 m prz 1s1 (1) 8:49.36
  MP U23 5000m: Piaseczno   2022 (U23)
5000 m 6 14:28.13
  MP: Poznań   2021 (U23)
3000 m prz 11s1 (11) 9:16.74
  MP U23: Suwałki   2021 (U23)
3000 m prz 2s1 (2) 8:57.97
  MP U20 przełaj: Kwidzyn   2020 (U20)
Przełaj 7b2 :18:49
  MP U20: Radom   2020 (U20)
5000 m 6s1 (6) 15:14.40
2000 m prz 1s1 (1) 5:49.50
  MP b.górski kr.: Krynki   2019 (U20)
b.górski na krótkim dyst. 6b3 :15:41
  MP U20: Racibórz   2019 (U20)
1500 m 4s1 (12) 4:01.76
2000 m prz 1s1 5:49.09
  ME U18: Győr (HUN)   2018 (U18)
2000 m prz 11 5:55.29
2000 m prz 6s2 (12) 5:58.52
  MP U20 U18 przełaj: Żagań   2018 (U18)
Przełaj 5b3 :16:27
  OOM: Chorzów   2018 (U18)
2000 m prz 1s1 (1) 5:57.00
  OOM: Warszawa   2017 (U18)
2000 m prz 8s1 (9) 6:18.91

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 1.9328661 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl