ID zawodnika: 7119
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
imię : Zuzanna
nazwisko : LESZCZYŃSKA
rok ur. (kategoria) : 1989 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : SKLA Sopot

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP: Kraków   2015 (Sen)
100 m 5r2 (23) 12.26 (+2.1)
100 m DNF
200 m 6e2 (14) 24.99 (+1.6)
  MP: Szczecin   2014 (Sen)
200 m 6 24.12 (+0.6)
200 m 3e1 (7) 24.15 (+0.4)
4x100 m 1s2 (1) 45.64
  MP: Toruń   2013 (Sen)
200 m DNF
400 m 8 56.73
400 m 3e1 (5) 54.93
4x100 m 3s1 46.15
4x400 m 3s1 3:40.01
  MP: Bielsko-Biała   2012 (Sen)
100 m pł 6 14.05 (+1.3)
100 m pł 2e2 (5) 13.84 (+1.6)
4x100 m 1s1 45.77
  MP: Bydgoszcz   2011 (U23)
100 m pł 2 13.62 (-0.1)
100 m pł 1e1 (2) 13.82 (+0.4)
4x100 m 2s1 (2) 45.85
4x400 m 2s1 (2) 3:46.29
  MPwielob: Toruń   2011 (U23)
7-bój DNF
  MP U23: Gdańsk   2011 (U23)
200 m 4s2 (5) 24.35 (-0.2)
100 m pł 1 13.85 (+0.1)
100 m pł 1e2 (1) 13.98 (-0.4)
4x100 m 2s1 45.97
  MPwielob: Opole   2010 (U23)
7-bój 4 5074
  MP U23: Kraków   2010 (U23)
7-bój 1 5417
  MP: Bydgoszcz   2009 (U23)
100 m pł 8 14.25 (-0.8)
  MPwielob: Piła   2009 (U23)
7-bój 4 4968
  MP U23: Bielsko-Biała   2009 (U23)
200 m 1s1 24.70 (+0.8)
800 m 4s1 2:50.96
100 m pł 1s1 13.88 (+2.8)
Wzwyż 1s1 1.66
W dal 1s1 5.64 (+0.8)
Kula (4) 3s1 11.25
Oszczep (600) 4s1 27.98
7-bój 1 4961
  ME U20: Hengelo (NED)   2007 (U20)
200 m 4=w 25.01 (-0.3)
Wzwyż 2=w 1.75
7-bój 26 4800
  MP U20: Biała Podlaska   2007 (U20)
100 m pł 4 14.37 (+0.9)
  MPwielob: Bogatynia   2006 (U18)
7-bój 7 4888
  OOM: Łódź   2006 (U18)
200 m 1s1 24.79 (-0.4)
800 m 3s2 2:30.82
Wzwyż 6s1 1.60
W dal 2s1 5.71 (+1.7)
Kula (4) 1s1 10.31
Oszczep (600) 7s1 31.02
  MP U16: Świecie   2004 (U16)
100 m pł MŁ 2 15.06 (-2.5)
100 m pł MŁ 2e2 15.21 (0.0)
  MP U16: Słubice   2003 (U16)
100 m pł MŁ 8 15.64 (0.0)
100 m pł MŁ 4e 15.72 (0.0)

  INDOOR

  HMP: Toruń   2015 (Sen)
60 m 6e2 (11) 7.72
200 m 6 25.18
200 m 2e4 (6) 24.49
  HMP: Sopot   2014 (Sen)
400 m 5e2 (16) 57.33
4x400 m 3s1 3:45.00
  HMP: Spała   2013 (Sen)
400 m 2fB 55.73
400 m 2e5 (8) 56.54
  HMP: Spała   2012 (Sen)
200 m 2e4 (11) 25.22
60 m pł K 1 8.45
60 m pł K 1e1 (1) 8.51
  HMP: Spała   2011 (U23)
5-bój 2 3898
  HMP U20 U18: Spała   2008 (U20)
Wzwyż 3 1.67
  HMP U20 U18: Spała   2007 (U20)
5-bój 1 3767
  HMP U20 U18: Spała   2006 (U18)
5-bój J MŁ 1 3585
  HMP U20 U18: Spała   2005 (U18)
800 m 9 2:43.15
Wzwyż 2 1.68
W dal 2 5.29

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 3.9815690517426 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl