ID zawodnika: 77721 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Zuzanna LATAŃSKA
imię : Zuzanna
nazwisko : LATAŃSKA
rok ur. (kategoria) : 2001 (U23)
płeć : Kobieta
klub : MLKS Nadwiślanin Chełmno

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP b.alpejski: Międzygórze   2021 (U23)
bieg alpejski 8b1 (8) 1:05:51
  MP b.anglosaski: Bielsko-Biała   2021 (U23)
bieg anglosaski 9b4 (9) 1:04:12
  MP SEN U23 10 000: Goleniów   2021 (U23)
10000 m 4s2 (23) U23(8) 36:29.20
  MP b.alpejski: Wisła Łabajów   2020 (U20)
bieg alpejski 1b3 35:22
  MP U20 przełaj: Kwidzyn   2020 (U20)
Przełaj 7b1 :06:11
  MP U20: Radom   2020 (U20)
3000 m 4s1 (4) 10:16.95
5000 m 6s1 (6) 18:40.24
  MP b.górski kr.: Krynki   2019 (U20)
b.górski na krótkim dyst. 1b3 :16:37
  MP U23 U20 5000m: Szczecinek   2019 (U20)
5000 m 5s2 (5) 17:50.25
  MP U20: Racibórz   2019 (U20)
3000 m 3s1 9:58.17
  MP U20 U18 przełaj: Olszyna   2019 (U20)
Przełaj 2b4 :15:19
  MP U20 U18 przełaj: Żagań   2018 (U18)
Przełaj 3b3 :10:40
  OOM: Chorzów   2018 (U18)
3000 m 5s1 10:15.38
  MP U20 U18 przełaj: Jelenia Góra   2017 (U18)
Przełaj 3b3 :10:43
  OOM: Warszawa   2017 (U18)
3000 m 4s1 10:02.16
  MP U16: Słubice   2016 (U16)
1000 m 10s2 (15) 3:06.23

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 1.310441 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl