ID zawodnika: 86391
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Jarosław KUCHARSKI
imię : Jarosław
nazwisko : KUCHARSKI
rok ur. (kategoria) : 2000 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : RLTL Optima Radom

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP SEN U23 10 000: Międzyrzecz   2022 (U23)
10000 m U23 DNF
  MP: Poznań   2021 (U23)
3000 m prz 5s1 (5) 9:06.66
  MP SEN U23 10 000: Goleniów   2021 (U23)
10000 m 4s2 (18) U23(7) 30:57.86
  MP SEN U23 przełaj: Tomaszów Lubelski   2021 (U23)
Przełaj 19b1 U23(7) :13:57
  MP U23: Suwałki   2021 (U23)
3000 m prz 6s1 (6) 9:25.56
  MP U23 U20 5000m: Piaseczno   2021 (U23)
5000 m DNF
  MP SEN U23 przełaj: Kwidzyn   2020 (U23)
Przełaj 14b2 U23(3) :25:45
  MP U23: Biała Podlaska   2020 (U23)
5000 m DNF
  MP U20: Racibórz   2019 (U20)
1500 m 10s2 (17) 4:06.10
3000 m 14s1 (14) 8:54.38
  MP U20 U18 przełaj: Jelenia Góra   2017 (U18)
Przełaj 64b1 :10:41

  INDOOR

  HMP: Toruń   2020 (U23)
1500 m 12s1 4:01.51
3000 m 9s1 (9) 8:43.73
  HMP U20 U18: Toruń   2019 (U20)
1500 m 4s2 (11) 4:08.34
  HMP U20 U18: Toruń   2018 (U20)
1500 m 2s2 (8) 4:06.86

Domtel-Sport 2013-2022
Generowanie strony - 1.3776021003723 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl