Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Alicja KACZMAREK
imię : Alicja
nazwisko : KACZMAREK
rok ur. (kategoria) : 2002 (U20)
płeć : Kobieta
klub : ALKS AJP Gorzów Wlkp.

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MŚ U20: Nairobi (KEN)   2021 (U20)
400 m pł K 6 58.62
400 m pł K 2e2 (8) 59.32
4x400 m MIX 3e1 (4) 3:24.65
4x400 m MIX 2 3:19.80
  ME U20: Tallinn (EST)   2021 (U20)
400 m pł K 6 59.49
400 m pł K 2p1 (5) 58.42
400 m pł K 2e1 (4) 59.02
  MP: Poznań   2021 (U20)
400 m pł K 8 61.60
400 m pł K 4e3 (8) 59.80
  MP U20: Lublin   2021 (U20)
400 m pł K 1 59.37
400 m pł K 1e1 (1) 60.23
4x400 m 1s1 (1) 3:48.73
  MP: Włocławek   2020 (U20)
400 m pł K 3e2 (9) 59.74
  MP U20: Radom   2020 (U20)
400 m 4 55.36
400 m 2e1 (8) 58.13
400 m pł K 1 59.44
400 m pł K 1e2 (1) 63.10
4x400 m 2s1 (2) 3:55.59
  EYOF: Baku (AZE)   2019 (U18)
400 m pł K 3e1 (9) 61.82
100-200-300-400 4e3 (9) 2:12.33
  OOM: Poznań   2019 (U18)
400 m pł K 1 60.84
400 m pł K 1e1 (1) 63.41
4x400 m 2s1 (2) 3:55.59
  ME U18: Győr (HUN)   2018 (U18)
400 m pł K 4e2 (20) 62.10
100-200-300-400 3e2 (9) 2:13.39
  OOM: Chorzów   2018 (U18)
400 m pł K 1 60.48
400 m pł K 1e3 (1) 60.68
4x400 m 7s1 (7) 4:03.74
  MP U16: Biała Podlaska   2017 (U16)
600 m 1s1 (1) 1:37.76

  INDOOR

  HMP U20: Toruń   2020 (U20)
400 m 1 55.70
400 m 1e2 (2) 56.60
4x400 m MIX 3s1 (3) 3:37.75
  HMP U20 U18: Toruń   2019 (U18)
600 m 1 1:31.73
600 m 1e1 (2) 1:35.98
  HMP U20 U18: Toruń   2018 (U18)
600 m 4 1:34.30
600 m 1e2 (6) 1:39.01

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.97923398017883 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl