ID zawodnika: 92734
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Bartosz KUCHARSKI
imię : Bartosz
nazwisko : KUCHARSKI
rok ur. (kategoria) : 2000 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : SRS Kondycja Piaseczno

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP w sztafetach: Białystok   2022 (U23)
2x2x400 m MIX DQ
4x800 m MIX 1s3 (1) 8:34.08
  MP: Suwałki   2022 (U23)
1500 m 12s1 (12) 4:05.62
5000 m 19s1 (19) 15:35.37
  MP SEN U23 przełaj: Olesno   2022 (U23)
Przełaj 18b1 U23(5) Dr(2) :12:22
  MP U23: Poznań   2022 (U23)
1500 m 12s1 (12) 3:58.65
  MP U23 U20 5000m: Piaseczno   2022 (U23)
5000 m 10b1 (10) 14:58.95
  MP SEN U23 przełaj: Tomaszów Lubelski   2021 (U23)
Przełaj 29b1 U23(12) :14:26
  MP U23 U20 5000m: Piaseczno   2021 (U23)
5000 m 19b1 (19) 15:40.37
  MP w sztafetach: Łódź   2020 (U23)
2x2x400 m MIX 2s1 (2) 4:04.40
  MP b.górski kr.: Krynki   2019 (U20)
b.górski na krótkim dyst. 7b3 :16:14
  MP U20: Racibórz   2019 (U20)
1500 m 8s1 (18) 4:06.13
  MP U20 U18 przełaj: Olszyna   2019 (U20)
Przełaj 20b2 :10:27
  MP U20: Włocławek   2018 (U20)
1500 m 5s2 (16) 4:07.18
  MP U20 U18 przełaj: Żagań   2018 (U20)
Przełaj 25b2 :09:48
  OOM: Warszawa   2017 (U18)
1500 m 11s1 (14) 4:09.99
  MP U20 U18 przełaj: Żagań   2016 (U18)
Przełaj 26b1 :10:17

  INDOOR

  HMP: Toruń   2022 (U23)
1500 m 14s1 (14) U23 (5) 3:57.11
3000 m 6s2 (16) U23 (6) 8:42.57
  HMP U20 U18: Toruń   2017 (U18)
1000 m 1s2 (12) 2:41.46

Domtel-Sport 2013-2022
Generowanie strony - 1.6958289146423 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl