ID zawodnika: 101190
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Szymon JAROSZ
imię :  Szymon
nazwisko :  JAROSZ
rok ur. (kategoria) :  2003   (U20)
płeć :  Mężczyzna
klub :  MKL 12 Jelenia Góra
trener :  PRZEORSKI Marek
licencja :  Z/0725/17 [2022]
 
pierwszy trener :  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  100 m   12.03 (0.0)   2021-08-29   Jelenia Góra U20
  Wzwyż   2.02   2022-05-15   Jelenia Góra U20
  W dal   6.54 (+0.9)   2022-04-28   Lubawka U20
  200 m   24.32 (0.0)   2020-10-10   Złotoryja U18
  300 m   40.41   2019-04-27   Zgorzelec U18
  110 m pł MŁ   18.45 (+0.9)   2018-09-29   Zielona Góra U16
  200 m pł   30.68 (-0.8)   2018-09-02   Wrocław U16
  400 m pł J MŁ   58.62   2020-09-05   Jelenia Góra U18
  Kula (5)    7.62   2019-09-28   Zielona Góra U18
  400 m   54.21   2019-08-29   Siedlce U18
  1000 m   3:14.40   2018-09-29   Zielona Góra U16
  1500 m   5:07.93   2019-09-29   Zielona Góra U18
  110 m pł M (99.1)   15.24 (+1.8)   2022-04-28   Lubawka U20
  110 m pł J MŁ   17.47 (+0.7)   2019-09-29   Zielona Góra U18
  Tyczka   2.50   2019-09-29   Zielona Góra U18
  Dysk (1.5)   19.68   2019-09-29   Zielona Góra U18
  Oszczep (700)   28.05   2019-09-29   Zielona Góra U18
  10-bój J MŁ   4340   2019-09-29   Zielona Góra U18
  5-bój M MŁ   2105   2018-09-29   Zielona Góra U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.2302839756012 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl