ID zawodnika: 107221 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Jakub ZACHARA
imię :  Jakub
nazwisko :  ZACHARA
rok ur. (kategoria) :  2006   (U18)
płeć :  Mężczyzna
klub :  MULKS Juvenia Głuchołazy
trener :  PIERÓG Paweł
licencja :  Z/1398/18 [2023]
szkolenie 2023 :  SKN   OSU   KN B  
 
social media :
pierwszy trener :  PIERÓG Paweł

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  1000 m   3:04.15   2021-06-13   Łódź U16
  100 m   11.78 (-0.4)   2023-05-20   Opole U18
  200 m   23.22 (-1.2)   2023-06-03   Bielsko-Biała U18
  600 m   1:37.84   2021-04-29   Lubawka U16
  300 m pł   38.50   2023-05-13   Ruda Śląska U18
  300 m   37.32   2023-05-07   Gliwice U18
  110 m pł MŁ   14.95 (0.0)   2021-09-11   Kędzierzyn-Koźle U16
  110 m pł J MŁ   13.68 (+0.3)   2023-07-09   Chorzów U18
  400 m pł J MŁ   53.61   2023-06-18   Gliwice U18
  Wzwyż   1.70   2020-10-04   Łódź U16
  W dal   5.97 (+1.0)   2021-06-12   Łódź U16
  Kula (5)   11.78   2020-09-05   Opole U16
  Oszczep (600)   45.14   2021-05-29   Opole U16
  Ppal (150)   53.50   2019-05-13   Opole U14
  5-bój M MŁ   3023   2021-06-13   Łódź U16
  150 m   17.76   2023-05-07   Gliwice U18
  200 m pł   28.79 (-0.3)   2020-09-26   Słupsk U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.13377 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl