ID zawodnika: 112402 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Patryk KAMIONEK
imię :  Patryk
nazwisko :  KAMIONEK
rok ur. (kategoria) :  2004   (U20)
płeć :  Mężczyzna
klub :  UKS LA Basket Warszawa
trener :  BOROŃ Adam
licencja :  Z/3569/18 [2023]
szkolenie 2023 :  KNF   SKN   OSU  
 
social media :
pierwszy trener :  BOROŃ Adam

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  100 m   10.98 (+1.8)   2021-06-13   Warszawa U18
  W dal   7.20 (+1.4)   2021-06-06   Łódź U18
  Wzwyż   1.95   2023-05-28   Warszawa U20
  Tyczka   4.10   2021-05-29   Warszawa U18
  200 m   22.14 (+0.8)   2021-06-05   Piaseczno U18
  300 m   35.97   2021-05-08   Lublin U18
  110 m pł M (99.1)   13.42 (+1.2)   2023-08-08   Jerusalem (ISR) U20
  Kula (5)   13.67   2021-05-22   Warszawa U18
  Dysk (1.75)   37.75   2023-05-28   Warszawa U20
  400 m   52.93   2021-05-22   Warszawa U18
  1500 m   5:01.38   2020-09-19   Radom U18
  110 m pł J MŁ   13.60 (+1.5)   2021-07-30   Włocławek U18
  Dysk (1)   29.28   2019-05-26   Warszawa U16
  Dysk (1.5)   44.24   2021-06-13   Warszawa U18
  Oszczep (600)   40.17   2019-09-14   Ciechanów U16
  Oszczep (800)   48.54   2022-09-25   Warszawa U20
  Oszczep (700)   48.34   2021-09-19   Warszawa U18
  10-bój J MŁ   7036   2021-05-23   Warszawa U18
  1000 m   3:14.53   2019-05-18   Warszawa U16
  110 m pł MŁ   15.80 (-1.3)   2019-06-08   Kraków U16
  200 m pł   27.86 (-0.2)   2019-09-14   Ciechanów U16
  Trójskok   14.28 (+1.3)   2023-09-10   Warszawa U20
  Kula (6)   11.67   2022-06-11   Warszawa U20
  5-bój M MŁ   2588   2019-09-29   Łódź U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.070996 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl