ID zawodnika: 123399 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Kacper KADŁUCZKA
imię :  Kacper
nazwisko :  KADŁUCZKA
rok ur. (kategoria) :  2006   (U18)
płeć :  Mężczyzna
klub :  LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle
trener :  KADŁUCZKA Jan
licencja :  Z/2938/20 [2023]
 
social media :  *
pierwszy trener :  KADŁUCZKA Jan

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  600 m   1:32.34   2022-05-03   Chorzów U18
  300 m   42.65   2022-05-15   Kędzierzyn-Koźle U18
  1000 m   2:54.21   2021-08-21   Chorzów U16
  Przełaj   :06:23   2021-11-06   Kędzierzyn-Koźle U16
  800 m   2:10.21   2022-05-28   Opole U18
  1500 m   4:24.96   2023-06-03   Bielsko-Biała U18
  2000 m prz   6:48.76   2023-06-10   Piła U18
  2000 m prz J MŁ   6:30.86   2023-07-08   Chorzów U18
  100 m   13.49 (-0.2)   2022-05-15   Kędzierzyn-Koźle U18
  150 m   19.75   2022-05-03   Chorzów U18
  200 m   28.20 (+1.6)   2023-05-27   Opole U18
  400 m   60.93   2023-05-27   Opole U18
  2000 m   6:24.69   2023-05-03   Chorzów U18
  300 m pł   47.37   2022-09-30   Opole U18
  W dal   4.68 (-0.3)   2022-09-30   Opole U18
  bieg anglosaski   0:10:36   2021-05-08   Bielsko-Biała U16
  1000 m prz   3:00.32   2021-09-11   Kędzierzyn-Koźle U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0640981 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl