ID zawodnika: 21795
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Paweł WIESIOŁEK
imię :  Paweł
nazwisko :  WIESIOŁEK
rok ur. (kategoria) :  1991   (Sen)
płeć :  Mężczyzna
klub :  KS Warszawianka W-wa
trener :  MODELSKI Michał
licencja :  Z/4067/11 [2022]
szkolenie 2022 :  KN   SKN  
social media :
pierwszy trener :  MODELSKI Michał

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  Wzwyż   2.12   2017-05-27   Götzis (AUT) Sen
  100 m   10.74 (+1.0)   2016-06-04   Warszawa Sen
  W dal   7.68 (+0.7)   2021-06-26   Warszawa Sen
  400 m   48.24   2021-08-04   Tokio (JPN) Sen
  Tyczka   5.02   2020-08-01   Sopot Sen
  1500 m   4:27.92   2021-06-27   Warszawa Sen
  Oszczep (800)   61.36   2015-07-26   Warszawa Sen
  110 m pł   14.28 (+0.7)   2017-05-20   Warszawa Sen
  Kula (7.26)   15.26   2019-10-02   Doha (QAT) Sen
  Dysk (2)   50.30   2019-05-19   Warszawa Sen
  10-bój   8333   2021-06-27   Warszawa Sen
  200 m   21.97 (+1.6)   2020-07-04   Łódź Sen
  110 m pł M (99.1)   15.09 (-1.2)   2010-09-19   Warszawa U20
  110 m pł J MŁ   15.47 (+1.9)   2008-06-14   Warszawa U18
  Kula (6)   13.22   2010-05-01   Spała U20
  Dysk (1.75)   36.52   2010-05-16   Warszawa U20
  10-bój JUN   6701   2010-05-16   Warszawa U20
  8-bój J MŁ   5300   2008-07-27   Bydgoszcz U18
  1000 m   2:57.43   2008-07-27   Bydgoszcz U18
  Kula (5)   13.59   2008-05-17   Warszawa U18
  Oszczep (700)   49.45   2008-07-27   Bydgoszcz U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.07480001449585 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl