Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Paweł GADŻAŁA
imię :  Paweł
nazwisko :  GADŻAŁA
rok ur. (kategoria) :  1992   (Sen)
płeć :  Mężczyzna
klub :  AZS KU Politechniki Opolskiej Opole
trener :  JASIŃSKI Cyprian
licencja :  Z/3650/11 [2021]

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  100 m   11.19 (+1.2)   2021-08-21   Chorzów Sen
  400 m   50.78   2021-08-21   Chorzów Sen
  200 m   22.71 (-0.2)   2009-05-09   Bielsko-Biała U18
  300 m   36.49   2007-06-03   Kraków U16
  400 m pł   57.21   2020-07-10   Opole Sen
  Wzwyż   1.65   2011-10-08   Opole U20
  8-bój J MŁ   4697   2009-05-03   Wrocław U18
  110 m pł M (99.1)   16.48 (+1.4)   2011-10-09   Opole U20
  110 m pł J MŁ   14.65 (+0.5)   2009-07-26   Kraków U18
  400 m pł J MŁ   54.78   2009-06-07   Bielsko-Biała U18
  W dal   5.90 (+0.3)   2009-05-02   Wrocław U18
  Kula (6)   10.20   2011-10-08   Opole U20
  Oszczep (700)   31.62   2011-10-09   Opole U20
  Dysk (1.75)   25.25   2011-10-09   Opole U20
  60 m    7.31 (-0.7)   2021-10-01   Opole Sen
  1000 m   3:09.44   2009-05-03   Wrocław U18
  1500 m   6:02.21   2011-10-09   Opole U20
  110 m pł MŁ   14.93 (0.0)   2007-09-30   Słubice U16
  300 m pł   39.72   2007-05-12   Wrocław U16
  Tyczka   2.50   2011-10-09   Opole U20
  Kula (5)   10.63   2009-05-02   Wrocław U18
  10-bój JUN   4581   2011-10-09   Opole U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.047111034393311 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl