Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Weronika WYKA-MAJECKA
imię :  Weronika
nazwisko :  WYKA-MAJECKA
rok ur. (kategoria) :  1994   (Sen)
płeć :  Kobieta
klub :  AZS-AWF Warszawa
trener :  WOŁKOWYCKI Andrzej
licencja :  Z/0581/11 [2021]

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  800 m   2:02.89   2018-06-10   Gliwice Sen
  400 m   55.13   2017-05-20   Łódź Sen
  200 m   25.59 (+1.1)   2013-06-08   Rzeszów U20
  100 m   12.79 (+1.2)   2013-06-15   Stalowa Wola U20
  600 m   1:28.34   2015-08-09   Szczecin U23
  1500 m   4:22.86   2018-09-01   Inowrocław Sen
  400 m pł K   60.20   2015-09-12   Kraków U23
  1000 m   2:44.66   2020-08-13   Sopot Sen
  300 m   41.99   2009-05-17   Rzeszów U16
  300 m pł   45.07   2013-04-28   Krosno U20
  Wzwyż   1.45   2009-10-04   Rzeszów U16
  W dal   4.93 (-0.3)   2009-10-04   Rzeszów U16
  Kula (3)    6.67   2009-10-04   Rzeszów U16
  Oszczep (600)   13.32   2009-10-04   Rzeszów U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.16195511817932 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl