ID zawodnika: 28091 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Kamil MŁYNARZ
imię :  Kamil
nazwisko :  MŁYNARZ
rok ur. (kategoria) :  1990   (Sen)
płeć :  Mężczyzna
klub :  SKB Kraśnik
trener :  BIAŁY Zbigniew
 B.D.
licencja :  Z/3912/11 [2023]
pierwszy trener :  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  1500 m   3:54.24   2018-07-27   Sopot Sen
  3000 m    8:34.28   2020-07-18   Włocławek Sen
  5000 m   14:34.20   2021-06-26   Poznań Sen
  1000 m   2:30.49   2015-06-06   Krasnystaw Sen
  2000 m   5:35.10   2020-08-26   Olsztyn Sen
  10000 m   30:52.67   2021-04-24   Goleniów Sen
  800 m   1:55.35   2011-06-09   Siedlce U23
  10 km   31:43   2022-11-11   Warszawa Sen
  bieg alpejski   0:54:40   2021-08-21   Międzygórze Sen
  Półmaraton   1:10:06   2013-09-01   Siedlce Sen
  Mila   4:22.01   2022-05-03   Piaseczno Sen
  Przełaj   :12:10   2020-11-28   Kwidzyn Sen
  5 km   14:57   2022-11-06   Warszawa Sen
  100 m   12.85 (+0.2)   2015-06-14   Puławy Sen
  200 m   26.63 (-0.1)   2015-06-14   Puławy Sen
  300 m   40.48   2015-05-09   Puławy Sen
  600 m   1:28.04   2020-08-26   Olsztyn Sen
  Maraton   2:32:17   2015-04-26   Warszawa Sen
  bieg anglosaski   0:45:29   2022-04-10   Bielsko-Biała Sen
  b.górski na krótkim dyst.   :32:16   2020-10-04   Krynki Sen

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.059304 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl