Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Mateusz CHYLIŃSKI
imię :  Mateusz
nazwisko :  CHYLIŃSKI
rok ur. (kategoria) :  1995   (Sen)
płeć :  Mężczyzna
klub :  Kraków Athletics Team
trener :  SOBCZYK Grzegorz
 B.D.
 B.D.
licencja :  Z/3015/11 [2021]

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  1500 m   4:02.20   2020-08-15   Biała Podlaska Sen
  800 m   1:58.54   2018-05-19   Kraków Sen
  1000 m   2:34.19   2019-08-10   Warszawa Sen
  3000 m    8:38.98   2014-06-28   Toruń U20
  3000 m prz    9:19.52   2019-08-23   Radom Sen
  2000 m prz   5:59.99   2017-06-24   Kraków U23
  Przełaj   :12:04   2020-11-28   Kwidzyn Sen
  5000 m   15:25.60   2017-06-18   Wrocław U23
  10000 m   32:19.18   2017-05-20   Bielsko-Biała U23
  2000 m   6:06.67   2012-05-05   Biała Podlaska U18
  Kula (6)    8.48   2014-09-27   Łódź U20
  Oszczep (800)   32.89   2015-06-14   Puławy U23
  Dysk (1.75)   26.01   2013-07-14   Puławy U20
  100 m   12.40 (+1.6)   2014-09-27   Łódź U20
  200 m   25.54 (+1.5)   2014-07-12   Puławy U20
  400 m   53.81   2014-09-27   Łódź U20
  600 m   1:26.89   2013-07-14   Puławy U20
  110 m pł M (99.1)   20.55 (+1.1)   2014-09-28   Łódź U20
  Wzwyż   1.55   2014-09-27   Łódź U20
  Tyczka   2.60   2014-09-28   Łódź U20
  W dal   5.59 (+1.3)   2014-09-27   Łódź U20
  Kula (5)    9.66   2014-09-07   Zamość U20
  Kula (7.26)    7.23   2015-06-14   Puławy U23
  Młot (7.26)   15.90   2014-07-12   Puławy U20
  10-bój JUN   4643   2014-09-28   Łódź U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.26832318305969 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl