ID zawodnika: 48515
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Bartosz ŚWIERCZYNA
imię :  Bartosz
nazwisko :  ŚWIERCZYNA
rok ur. (kategoria) :  1998   (Sen)
płeć :  Mężczyzna
klub :  KS AZS AWF Katowice
trener :  KORZEŃ Robert
 B.D.
licencja :  Z/0485/14 [2022]
social media :  *
pierwszy trener :  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  W dal   7.01 (+0.5)   2019-05-25   Łódź U23
  Trójskok   15.10 (+1.5)   2022-06-09   Suwałki Sen
  100 m   11.35 (+0.5)   2017-06-11   Sosnowiec U20
  300 m   38.54   2014-05-01   Sosnowiec U18
  Kula (5)    8.44   2014-10-04   Sosnowiec U18
  60 m    8.98 (0.0)   2011-05-28   Bielsko-Biała U14
  150 m   19.04   2013-04-27   Sosnowiec U16
  200 m   29.28 (+0.1)   2011-06-01   Sosnowiec U14
  400 m   55.49   2014-10-04   Sosnowiec U18
  800 m   2:55.91   2010-09-25   Sosnowiec U14
  1000 m   3:07.36   2013-10-06   Sosnowiec U16
  1500 m   5:13.38   2014-10-05   Sosnowiec U18
  110 m pł MŁ   17.59 (0.0)   2013-10-06   Sosnowiec U16
  110 m pł J MŁ   17.31 (+0.1)   2014-10-05   Sosnowiec U18
  Wzwyż   1.50   2014-10-04   Sosnowiec U18
  Dysk (1.5)   20.83   2014-10-05   Sosnowiec U18
  Oszczep (600)   31.24   2013-10-06   Sosnowiec U16
  Oszczep (700)   27.80   2014-10-05   Sosnowiec U18
  10-bój J MŁ   4137   2014-10-05   Sosnowiec U18
  6-bój M MŁ   2903   2013-10-06   Sosnowiec U16

Domtel-Sport 2013-2022
Generowanie strony - 0.097273826599121 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl