ID zawodnika: 54264 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Katarzyna MARTYNA
imię :  Katarzyna
nazwisko :  MARTYNA
rok ur. (kategoria) :  1998   (Sen)
płeć :  Kobieta
klub :  KS AZS AWF Kraków
trener :  GIZA Andrzej
 B.D.
licencja :  Z/0636/14 [2023]
szkolenie 2023 :  SKN  
social media :
pierwszy trener :  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  200 m   24.94 (+1.4)   2018-05-19   Kraków U23
  400 m   54.02   2023-06-18   Gliwice Sen
  400 m pł K   57.37   2023-06-10   Warszawa Sen
  100 m   12.40 (+1.8)   2014-06-07   Kraków U18
  300 m   38.73   2018-05-06   Kraków U23
  W dal   5.88 (+1.9)   2014-05-04   Kraków U18
  300 m pł   42.91   2022-05-08   Kraków Sen
  800 m   2:15.12   2017-09-30   Tarnów U20
  100 m pł   14.93 (+0.6)   2022-09-04   Kraków Sen
  100 m pł MŁ   15.26 (+0.6)   2013-06-08   Kraków U16
  100 m pł J MŁ   14.82 (+1.4)   2014-09-27   Łódź U18
  Wzwyż   1.50   2014-09-13   Kraków U18
  150 m   19.43   2021-05-08   Kraków Sen
  600 m   1:38.61   2015-09-19   Kraków U18
  Kula (3)    9.59   2014-09-27   Łódź U18
  Kula (4)    8.33   2015-09-26   Łódź U18
  Oszczep (600)   22.28   2015-09-27   Łódź U18
  7-bój   4224   2015-09-27   Łódź U18
  7-bój J MŁ   4484   2014-09-28   Łódź U18
  Oszczep (500)   21.77   2014-09-28   Łódź U18

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0692201 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl