Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Patrycja ADAMCZYK
imię :  Patrycja
nazwisko :  ADAMCZYK
rok ur. (kategoria) :  1999   (U23)
płeć :  Kobieta
klub :  AZS-AWFiS Gdańsk
trener :  SZCZEPAŃSKA Magdalena
 B.D.
licencja :  Z/0282/15 [2021]
szkolenie 2021 :  ZKN   ZAŁÓŻ KONTO ZAWODNICZE I POTWIERDŹ ZGODY

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  Wzwyż   1.79   2017-06-03   Kraków U20
  200 m   25.84 (+1.8)   2015-08-05   Łódź U18
  W dal   5.79 (+1.5)   2018-05-05   Lidzbark Warmiński U20
  Oszczep (600)   43.96   2017-06-04   Kraków U20
  800 m   2:21.55   2020-08-23   Warszawa U23
  Kula (4)   12.36   2020-08-22   Warszawa U23
  Oszczep (500)   44.82   2016-07-15   Tbilisi (GEO) U18
  100 m pł   14.85 (-0.8)   2017-07-01   Tallinn (EST) U20
  Kula (3)   13.51   2016-07-14   Tbilisi (GEO) U18
  7-bój   5515   2017-06-04   Kraków U20
  300 m   42.03   2018-05-05   Lidzbark Warmiński U20
  600 m   1:41.06   2014-05-31   Poznań U16
  100 m   13.77 (-4.0)   2015-08-22   Lidzbark Warmiński U18
  100 m pł MŁ   15.33 (0.0)   2014-09-27   Zielona Góra U16
  100 m pł J MŁ   14.53 (+0.2)   2016-08-04   Wrocław U18
  300 m pł   46.85   2015-08-22   Lidzbark Warmiński U18
  7-bój J MŁ   5517   2016-08-05   Wrocław U18
  1000 m   3:23.29   2012-05-05   Gdańsk U14
  4-bój K MŁ   2622   2014-09-27   Zielona Góra U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.36296701431274 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl