ID zawodnika: 58313
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Patryk BARAN
imię :  Patryk
nazwisko :  BARAN
rok ur. (kategoria) :  1998   (Sen)
płeć :  Mężczyzna
klub :  AZS-AWFiS Gdańsk
trener :  KAŃSKI Ryszard
 B.D.
licencja :  Z/0025/14 [2022]
social media :
pierwszy trener :  KRAWCZYKIEWICZ Józef

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  Wzwyż   2.06   2015-05-16   Bydgoszcz U18
  W dal   7.30 (+1.3)   2021-06-26   Warszawa Sen
  100 m   11.04 (+0.7)   2018-09-16   Talence (FRA) U23
  Tyczka   4.85   2018-09-17   Talence (FRA) U23
  400 m   51.12   2018-09-16   Talence (FRA) U23
  Oszczep (800)   55.18   2017-07-23   Grosseto (ITA) U20
  1500 m   4:52.93   2015-05-17   Bydgoszcz U18
  Kula (5)   14.52   2015-05-16   Bydgoszcz U18
  Kula (7.26)   13.75   2021-06-26   Warszawa Sen
  110 m pł   15.35 (-1.1)   2018-09-17   Talence (FRA) U23
  Kula (6)   14.73   2017-06-03   Kraków U20
  Dysk (2)   38.87   2018-09-17   Talence (FRA) U23
  Dysk (1.75)   41.51   2017-06-04   Kraków U20
  10-bój   7276   2018-09-17   Talence (FRA) U23
  200 m   23.22 (+0.9)   2015-07-26   Warszawa U18
  1000 m   3:03.29   2013-09-29   Radom U16
  110 m pł M (99.1)   14.12 (+1.7)   2016-06-05   Warszawa U20
  110 m pł MŁ   15.61 (-0.6)   2013-09-29   Radom U16
  110 m pł J MŁ   13.93 (+0.2)   2015-07-16   Cali (COL) U18
  Dysk (1.5)   41.81   2015-07-16   Cali (COL) U18
  Oszczep (600)   48.50   2013-09-29   Radom U16
  Oszczep (700)   49.25   2015-05-17   Bydgoszcz U18
  10-bój JUN   7538   2017-07-23   Grosseto (ITA) U20
  6-bój M MŁ   3860   2013-09-29   Radom U16
  10-bój J MŁ   7259   2015-05-17   Bydgoszcz U18

Domtel-Sport 2013-2022
Generowanie strony - 0.10002899169922 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl