ID zawodnika: 64027
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Anna SZYMKOWICZ
imię :  Anna
nazwisko :  SZYMKOWICZ
rok ur. (kategoria) :  1998   (Sen)
płeć :  Kobieta
klub :  AZS KU Politechniki Opolskiej Opole
trener :  JASIŃSKI Cyprian
 B.D.
licencja :  Z/0545/14 [2022]
social media :  *
pierwszy trener :  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  200 m   25.51 (+0.3)   2021-05-23   Bielsko-Biała Sen
  100 m   12.41 (+1.0)   2020-07-26   Jelenia Góra U23
  300 m   40.45   2019-06-08   Bielsko-Biała U23
  400 m   57.44   2021-06-06   Gliwice Sen
  400 m pł K   60.17   2020-09-05   Biała Podlaska U23
  100 m pł   14.02 (+0.6)   2017-07-09   Toruń U20
  W dal   4.86 (+0.8)   2015-05-16   Opole U18
  Kula (3)    8.98   2013-10-06   Sosnowiec U16
  150 m   19.12   2016-05-03   Bielsko-Biała U20
  600 m   1:45.10   2013-10-06   Sosnowiec U16
  800 m   2:40.98   2015-05-10   Wrocław U18
  100 m pł MŁ   16.03 (0.0)   2013-10-06   Sosnowiec U16
  100 m pł J MŁ   15.57 (0.0)   2015-05-09   Wrocław U18
  300 m pł   46.04   2014-09-06   Opole U18
  Wzwyż   1.46   2015-05-09   Wrocław U18
  7-bój J MŁ   3801   2015-05-10   Wrocław U18
  4-bój K MŁ   2186   2013-10-06   Sosnowiec U16
  Oszczep (500)   17.92   2015-05-10   Wrocław U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.14839696884155 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl