ID zawodnika: 65212 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Beata TOPKA
imię :  Beata
nazwisko :  TOPKA
rok ur. (kategoria) :  1999   (Sen)
płeć :  Kobieta
klub :  UKS Barnim Goleniów
trener :  KOSTRZEBA Jacek
licencja :  Z/0345/15 [2023]
szkolenie 2023 :  SKN   KNS  
social media :
pierwszy trener :  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  1500 m   4:12.00   2021-06-24   Poznań U23
  800 m   2:07.60   2022-08-24   Szczecin Sen
  1000 m   2:46.59   2019-08-17   Chojnice U23
  3000 m    8:57.20   2022-08-06   Chorzów Sen
  400 m   58.63   2016-08-20   Chojnice U18
  600 m   1:33.40   2017-07-27   Chojnice U20
  Przełaj   :06:26   2018-03-17   Żagań U20
  100 m   13.30 (+0.9)   2017-08-19   Chojnice U20
  5000 m   15:54.88   2022-05-21   Oleśnica Sen
  300 m   42.26   2017-08-19   Chojnice U20
  10000 m   33:12.93   2022-04-23   Międzyrzecz Sen
  200 m   27.39 (+1.2)   2016-06-18   Gdańsk U18
  1500 m prz   4:44.80   2018-09-01   Białogard U20
  2000 m prz   6:52.34   2019-09-15   Słupsk U23
  3000 m prz   10:30.21   2019-09-28   Białogard U23

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.138541 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl