Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Nikola HOROWSKA
imię :  Nikola
nazwisko :  HOROWSKA
rok ur. (kategoria) :  2001   (U23)
płeć :  Kobieta
klub :  WMLKS Nadodrze Powodowo
trener :  WALCZAK- MORTEZAEI Artur
licencja :  Z/3097/15 [2021]
szkolenie 2021 :  KNF   KN   SKN  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  W dal   6.32 (+2.0)   2021-07-17   Karpacz U23
  200 m   23.97 (+0.3)   2021-06-25   Poznań U23
  100 m   11.67 (+1.1)   2021-07-24   Suwałki U23
  300 m   39.73   2020-06-19   Słubice U20
  Wzwyż   1.53   2019-06-08   Kraków U20
  Kula (3)   11.40   2018-05-12   Wrocław U18
  400 m   56.86   2020-10-02   Słubice U20
  600 m   1:45.47   2016-05-08   Wrocław U16
  800 m   2:23.80   2019-06-09   Kraków U20
  Oszczep (500)   26.88   2018-05-26   Leszno U18
  100 m pł MŁ   16.46 (-1.4)   2015-10-03   Zielona Góra U16
  100 m pł J MŁ   15.41 (0.0)   2017-08-04   Warszawa U18
  300 m pł   48.44   2015-10-09   Słubice U16
  Trójskok   11.60 (0.0)   2021-09-25   Białogard U23
  7-bój J MŁ   4359   2018-07-28   Chorzów U18
  4-bój K MŁ   1939   2015-05-09   Wrocław U16
  5-bój K MŁ   2820   2015-10-04   Zielona Góra U16
  60 m    8.44 (0.0)   2015-05-02   Słubice U16
  80 pł   13.67 (+0.1)   2016-05-07   Wrocław U16
  100 m pł   15.75 (+0.5)   2019-05-25   Piła U20
  400 m pł K   67.35   2018-06-13   Wrocław U18
  Kula (4)    9.43   2019-05-25   Piła U20
  Oszczep (600)   27.40   2019-06-09   Kraków U20
  7-bój   4657   2019-06-09   Kraków U20
  W dal strefa   4.96   2014-09-21   Poznań U14

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.19613599777222 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl