Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Natalia KALINO
imię :  Natalia
nazwisko :  KALINO
rok ur. (kategoria) :  2003   (U20)
płeć :  Kobieta
klub :  AZS-AWF Katowice
trener :  CHRIST Marek
 B.D.
licencja :  Z/2802/17 [2021]
szkolenie 2021 :  ZKN  
 

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  W dal   5.28 (+2.0)   2020-09-03   Częstochowa U18
  100 m   13.63 (+0.6)   2019-05-18   Ruda Śląska U18
  300 m   43.69   2019-04-27   Chorzów U18
  200 m   27.37 (+1.5)   2020-08-22   Chorzów U18
  Wzwyż   1.50   2020-08-29   Bielsko-Biała U18
  800 m   2:42.97   2020-09-19   Radom U18
  Kula (3)    8.93   2020-09-02   Częstochowa U18
  60 m    9.37 (0.0)   2014-06-18   Sosnowiec U12
  100 m pł J MŁ   15.80 (+0.7)   2020-09-02   Częstochowa U18
  100 m pł   16.27 (+0.9)   2021-06-12   Gliwice U20
  200 m pł   32.04 (-0.2)   2018-09-16   Częstochowa U16
  400 m pł K   73.62   2021-05-22   Częstochowa U20
  7-bój J MŁ   3917   2020-09-03   Częstochowa U18
  Oszczep (500)   24.95   2020-09-03   Częstochowa U18
  600 m   1:54.32   2018-06-16   Bielsko-Biała U16
  80 pł   13.11 (-0.5)   2018-09-29   Ruda Śląska U16
  Trójskok    9.71 (-0.3)   2019-06-15   Ruda Śląska U18
  Kula (4)    7.38   2021-06-12   Gliwice U20
  Oszczep (600)   21.70   2021-06-13   Gliwice U20
  7-bój   3535   2021-06-13   Gliwice U20
  5-bój K MŁ   2501   2018-09-29   Ruda Śląska U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.22517919540405 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl