ID zawodnika: 74697 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Rafał HORBOWICZ
imię :  Rafał
nazwisko :  HORBOWICZ
rok ur. (kategoria) :  1998   (Sen)
płeć :  Mężczyzna
klub :  KS Warszawianka W-wa
trener :  RZEPKA Marek
 B.D.
 B.D.
licencja :  Z/1605/14 [2023]
szkolenie 2023 :  SKN   KNS  
social media :  *
pierwszy trener :  RZEPKA Marek

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  W dal   7.15 (+0.5)   2021-06-26   Warszawa Sen
  100 m   11.28 (+1.0)   2022-06-18   Warszawa Sen
  400 m   50.68   2019-06-08   Kraków U23
  1500 m   4:41.82   2019-06-09   Kraków U23
  Wzwyż   2.08   2022-06-18   Warszawa Sen
  Tyczka   4.70   2019-06-09   Kraków U23
  Oszczep (800)   60.38   2023-05-18   Naxos (GRE) Sen
  110 m pł   14.31 (+0.5)   2020-09-04   Biała Podlaska U23
  Kula (7.26)   15.64   2023-07-22   Bydgoszcz Sen
  Dysk (2)   46.87   2023-06-04   Warszawa Sen
  10-bój   7800   2023-05-18   Naxos (GRE) Sen
  200 m   22.82 (+0.1)   2020-07-12   Łódź U23
  Kula (5)   15.43   2015-06-20   Warszawa U18
  110 m pł M (99.1)   14.78 (-0.5)   2017-09-17   Warszawa U20
  110 m pł J MŁ   15.45 (+0.8)   2014-09-28   Łódź U18
  Kula (6)   15.44   2016-06-04   Warszawa U20
  Dysk (1.5)   40.04   2015-06-27   Radom U18
  Oszczep (700)   51.53   2015-08-06   Łódź U18
  Dysk (1.75)   44.82   2017-09-10   Warszawa U20
  10-bój J MŁ   6050   2015-05-10   Warszawa U18
  10-bój JUN   6646   2016-06-05   Warszawa U20
  1000 m   3:23.42   2013-09-29   Łódź U16
  110 m pł MŁ   17.25 (-0.8)   2013-09-29   Łódź U16
  Oszczep (600)   43.70   2013-09-29   Łódź U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.095485 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl