ID zawodnika: 74697
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Rafał HORBOWICZ
imię :  Rafał
nazwisko :  HORBOWICZ
rok ur. (kategoria) :  1998   (Sen)
płeć :  Mężczyzna
klub :  KS Warszawianka W-wa
trener :  RZEPKA Marek
 B.D.
licencja :  Z/1605/14 [2022]
szkolenie 2023 :  SKN   KNS  
social media :  *
pierwszy trener :  RZEPKA Marek

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  60 m    7.19   2022-01-29   Aubiére (FRA) Sen
  1000 m   2:46.99   2022-03-06   Toruń Sen
  Wzwyż   2.02   2020-02-29   Toruń U23
  Tyczka   4.70   2020-03-01   Toruń U23
  W dal   7.08   2021-02-20   Toruń Sen
  Kula (7.26)   15.77   2022-01-29   Aubiére (FRA) Sen
  7-bój   5684   2022-01-30   Aubiére (FRA) Sen
  60 m pł M    8.07   2021-01-18   Toruń Sen
  Kula (5)   13.85   2015-01-04   Toruń U18
  Kula (6)   15.46   2017-01-22   Toruń U20
  60 m pł M (99.1)    8.43   2017-01-14   Łódź U20
  60 m pł M J Mł    8.83   2015-02-01   Spała U18
  7-bój J MŁ   4180   2015-02-01   Spała U18
  7-bój JUN   5140   2017-02-12   Toruń U20

Domtel-Sport 2013-2022
Generowanie strony - 0.22657704353333 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl