Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Filip KORDASIEWICZ
imię :  Filip
nazwisko :  KORDASIEWICZ
rok ur. (kategoria) :  2002   (U20)
płeć :  Mężczyzna
klub :  MKS Osa Zgorzelec
trener :  KORDASIEWICZ Damian
 KORDASIEWICZ Damian
licencja :  Z/3471/16 [2021]
szkolenie 2021 :  OSU   ZALOGUJ SIĘ DO KONTA ZAWODNICZEGO I POTWIERDŹ ZGODY
 

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  Wzwyż   1.71   2018-05-12   Wrocław U18
  Tyczka   3.40   2019-07-11   Poznań U18
  100 m   11.89 (+0.4)   2020-08-08   Zgorzelec U20
  W dal   5.82 (+1.5)   2020-10-03   Łódź U20
  400 m   55.35   2019-07-10   Poznań U18
  1500 m   5:45.89   2018-05-13   Wrocław U18
  110 m pł J MŁ   15.89 (+0.7)   2019-07-11   Poznań U18
  Kula (5)   12.18   2019-07-10   Poznań U18
  Kula (6)   11.63   2020-10-03   Łódź U20
  Dysk (1.5)   39.87   2019-07-11   Poznań U18
  Oszczep (800)   45.04   2021-06-05   Słubice U20
  Oszczep (700)   42.73   2019-04-13   Wiechlice U18
  Dysk (1.75)   40.61   2021-05-22   Jelenia Góra U20
  10-bój J MŁ   5485   2019-07-11   Poznań U18
  10-bój JUN   4789   2020-10-04   Łódź U20
  60 m    9.96 (0.0)   2013-09-15   Zgorzelec U12
  110 m pł M (99.1)   16.79 (-0.4)   2020-09-05   Jelenia Góra U20
  200 m pł   35.45 (0.0)   2016-09-04   Zgorzelec U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.10725092887878 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl