Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Joanna BUJAROWICZ
imię :  Joanna
nazwisko :  BUJAROWICZ
rok ur. (kategoria) :  2003   (U20)
płeć :  Kobieta
klub :  MLUKS Mokasyn Płoty
trener :  KECLER Szymon
licencja :  Z/3364/18 [2021]

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  100 m   13.10 (+0.1)   2021-06-26   Białogard U20
  200 m   26.50 (+0.5)   2021-06-12   Łódź U20
  300 m   42.65   2021-06-26   Białogard U20
  W dal   5.09 (+1.1)   2021-06-05   Złocieniec U20
  600 m   1:48.51   2018-09-16   Słupsk U16
  800 m   2:37.12   2021-06-13   Łódź U20
  100 m pł J MŁ   16.65 (+0.4)   2020-09-26   Białogard U18
  Wzwyż   1.51   2021-06-05   Złocieniec U20
  Kula (3)    6.98   2020-08-20   Warszawa U18
  400 m   64.15   2021-05-29   Szczecin U20
  80 pł   14.10 (-1.0)   2018-09-29   Białogard U16
  100 m pł   16.28 (-0.1)   2021-05-15   Świnoujście U20
  400 m pł K   64.96   2021-07-03   Lublin U20
  Kula (4)    6.60   2021-06-12   Łódź U20
  Oszczep (600)   18.53   2021-09-25   Białogard U20
  7-bój J MŁ   3405   2020-09-19   Radom U18
  Oszczep (500)   15.90   2020-08-21   Warszawa U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.12611103057861 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl