ID zawodnika: 81622
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Kacper JASTRZĘBSKI
imię :  Kacper
nazwisko :  JASTRZĘBSKI
rok ur. (kategoria) :  2000   (Sen)
płeć :  Mężczyzna
klub :  LKS Orkan Ostrzeszów
trener :  SOBIERAJ Dawid
licencja :  Z/1686/15 [2022]
pierwszy trener :  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  60 m    7.09   2021-02-20   Toruń U23
  W dal   7.22   2020-02-02   Łódź U23
  Wzwyż   1.84   2020-02-29   Toruń U23
  1000 m   3:03.02   2020-03-01   Toruń U23
  Tyczka   3.50   2021-02-21   Toruń U23
  Kula (7.26)   12.24   2022-03-05   Toruń U23
  60 m pł M    8.63   2021-02-21   Toruń U23
  Kula (5)   12.88   2017-02-11   Toruń U18
  Kula (6)   12.78   2019-01-26   Cardiff (GBR) U20
  7-bój   4755   2021-02-21   Toruń U23
  60 m pł M (99.1)    8.45   2019-02-02   Kalisz U20
  60 m pł M J Mł    8.65   2017-02-12   Toruń U18
  7-bój J MŁ   4340   2017-02-12   Toruń U18
  7-bój JUN   4697   2019-02-10   Toruń U20
  300 m   44.67   2015-02-07   Kalisz U16

Domtel-Sport 2013-2022
Generowanie strony - 0.048710823059082 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl