ID zawodnika: 89796 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Norbert CZERWIONKA
imię :  Norbert
nazwisko :  CZERWIONKA
rok ur. (kategoria) :  2003   (U23)
płeć :  Mężczyzna
klub :  KS Wejher Wejherowo
trener :  GELO Krystyna
 GELO Krystyna
 GELO Krystyna
licencja :  Z/1536/16 [2023]
szkolenie 2023 :  KN B  
 
social media :  *
pierwszy trener :  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  W dal   6.78 (+1.9)   2020-06-27   Reda U18
  Wzwyż   1.87   2020-08-20   Warszawa U18
  100 m   11.47 (+1.1)   2022-05-14   Warszawa U20
  400 m   52.57   2022-06-17   Warszawa U20
  1500 m   4:57.05   2019-07-11   Poznań U18
  Tyczka   4.20   2022-07-09   Radom U20
  Kula (5)   12.12   2020-08-20   Warszawa U18
  Oszczep (800)   45.72   2021-06-13   Łódź U20
  1000 m   2:56.97   2018-06-02   Suwałki U16
  110 m pł M (99.1)   15.21 (+1.0)   2022-05-15   Warszawa U20
  110 m pł MŁ   15.75 (0.0)   2018-09-13   Warszawa U16
  110 m pł J MŁ   15.77 (+0.9)   2020-07-18   Karpacz U18
  Kula (6)   11.90   2022-06-17   Warszawa U20
  Dysk (1.5)   35.68   2020-09-19   Radom U18
  Oszczep (700)   41.65   2020-09-19   Radom U18
  Dysk (1.75)   35.32   2022-05-15   Warszawa U20
  10-bój J MŁ   6016   2020-09-19   Radom U18
  10-bój JUN   6344   2022-05-15   Warszawa U20
  5-bój M MŁ   2920   2018-06-02   Suwałki U16
  110 m pł   16.36 (-0.9)   2023-06-18   Warszawa U23
  200 m pł   28.33 (+0.7)   2018-08-18   Chojnice U16
  Kula (7.26)    9.67   2023-06-17   Warszawa U23
  Dysk (1)   31.95   2018-08-18   Chojnice U16
  Dysk (2)   28.81   2023-05-06   Gdańsk U23
  Oszczep (600)   39.25   2018-08-29   Sopot U16
  10-bój   5466   2023-06-18   Warszawa U23

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.1392951 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl