ID zawodnika: 91172
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Adam DONACKI
imię :  Adam
nazwisko :  DONACKI
rok ur. (kategoria) :  2002   (U23)
płeć :  Mężczyzna
klub :  SKS Feniks Siedlce
trener :  WYSOCKI Rafał
 WYSOCKI Rafał
licencja :  Z/5559/15 [2022]
 
social media :  *
pierwszy trener :  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  100 m   11.56 (+1.0)   2021-06-12   Łódź U20
  Wzwyż   1.81   2020-08-22   Warszawa U20
  Tyczka   3.90   2020-10-04   Łódź U20
  W dal   6.30 (+1.9)   2021-06-12   Łódź U20
  400 m   54.18   2022-06-18   Warszawa U23
  1500 m   4:56.26   2019-07-11   Poznań U18
  Kula (5)   12.02   2019-05-18   Warszawa U18
  300 m   42.00   2017-05-27   Warszawa U16
  Oszczep (800)   53.50   2021-06-13   Łódź U20
  110 m pł M (99.1)   15.87 (+1.5)   2021-06-13   Łódź U20
  110 m pł J MŁ   16.30 (-0.8)   2019-06-29   Warszawa U18
  Kula (6)   11.29   2021-06-12   Łódź U20
  Kula (7.26)   10.07   2022-06-18   Warszawa U23
  Dysk (1.5)   32.48   2019-07-11   Poznań U18
  Oszczep (600)   40.07   2017-09-09   Olecko U16
  Oszczep (700)   43.83   2019-07-11   Poznań U18
  Dysk (1.75)   35.51   2021-06-13   Łódź U20
  10-bój J MŁ   5674   2019-07-11   Poznań U18
  10-bój JUN   6221   2021-06-13   Łódź U20
  200 m   25.47 (+0.2)   2018-09-02   Warszawa U18
  1000 m   3:08.20   2017-05-14   Warszawa U16
  110 m pł MŁ   18.32 (0.0)   2017-09-02   Aleksandrów Łódzki U16
  110 m pł   16.61 (-1.0)   2022-06-19   Warszawa U23
  400 m pł J MŁ   63.24   2019-06-02   Zamość U18
  400 m pł   67.34   2020-08-29   Ciechanów U20
  Dysk (2)   32.04   2022-06-19   Warszawa U23
  10-bój   5947   2022-06-19   Warszawa U23
  5-bój M MŁ   2212   2017-09-02   Aleksandrów Łódzki U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.082830190658569 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl