ID zawodnika: 91351
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
imię :  Ewelina
nazwisko :  PANCYLEJKO
rok ur. (kategoria) :  2002   (U23)
płeć :  Kobieta
klub :  AZS KU Politechniki Opolskiej Opole
trener :  B.D.
licencja :  
 
social media :  *
pierwszy trener :  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  Wzwyż   1.50   2021-05-15   Opole U20
  W dal   5.13 (+0.8)   2019-07-11   Poznań U18
  200 m   27.04 (+0.1)   2019-07-10   Poznań U18
  600 m   1:41.98   2018-09-01   Opole U18
  800 m   2:20.61   2019-07-11   Poznań U18
  400 m pł K   66.26   2019-06-08   Bełchatów U18
  Kula (3)    9.01   2019-07-10   Poznań U18
  300 m   44.26   2017-05-06   Wrocław U16
  100 m pł   16.38 (+0.3)   2021-06-05   Bielsko-Biała U20
  100 m   13.61 (+1.2)   2017-05-01   Częstochowa U16
  400 m   60.08   2019-06-01   Wrocław U18
  80 pł   13.14 (0.0)   2017-05-28   Częstochowa U16
  100 m pł J MŁ   15.42 (+1.1)   2019-07-10   Poznań U18
  Kula (4)    7.75   2020-10-03   Łódź U20
  Oszczep (600)   19.62   2020-10-04   Łódź U20
  7-bój J MŁ   4215   2019-07-11   Poznań U18
  Oszczep (500)   21.01   2018-05-27   Częstochowa U18
  200 m pł   32.44 (+1.0)   2017-09-02   Opole U16
  Przełaj   :07:37   2020-11-28   Kwidzyn U20
  7-bój   3790   2020-10-04   Łódź U20
  5-bój K MŁ   2107   2016-06-05   Częstochowa U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.15700221061707 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl